اندازه متن
Aa Aa

پاندلی مایکو – نخست وزیر پیشین آلبانی

دوستان عزیز، میدانم که خسته هستید، میدانم که خیلی سخت است صحبت کردن بعداز تمامی این دوستان ویژه که قبلاً صحبت کردند، ولی بگذارید کوتاه چند کلمه‌ای از جانب هیئت آلبانیایی صحبت کنم.

اول اینکه بسیار مفتخریم که آمده‌ایم اینجا به پاریس، در یک چنین فضای خاصی که غرب با شرق دیدار میکند؛ جایی که غرب با شرق دیدار میکند، زیر چتر روح ایرانی و همگی ما آرزویی برای آینده داریم.

هر سالی که به اینجا آمده‌ام، حداقل طی پنج سال گذشته، حرفهای شما را شنیده‌ام که در مورد افرادتان در اشرف نگران بودید،

الان بنام مردم آلبانی، بسیار مفتخریم که بشما بگوییم، آنان در امان هستند، در ایمان ما، در ایمان مردم آلبانی، آنها بخشی از خانه ما هستند،

و ما همه با هم اینجا هستیم بخاطر یک دلیل ساده. کلمات کلمات هستند، اعمال و حقایق بیش از کلمات صحبت می کنند. عمکرد مردم آلبانی، به شما میگوید دوستان من که تمامی ارتباطات بین آلبانیایی ها و ایرانیها الان یک کیفیت خاصی دارد.

آنها شهروند آلبانی هستند، آنها پناهندگانی هستند که از اشرف آمده‌اند، ولی آنها بخشی از خانواده آلبانیایی ها هستند. میدانید که چند روز پیش انتخاباتی در آلبانی بود، ولی در این گروه، در این هیئت، نمیتوانید بفهمید که چه کسی برد و چه کسی باخت؟

چه کسی در قدرت بود و چه کسی در اپوزیسیون خواهد بود. زیرا برای آرمان شما، برای کمک به مردم شما، برای کمک به اشرف در آلبانی، اپوزیسیونی وجود ندارد.

اینها کلماتی است که از قلب تک تک ما برمیآید، ولی تصاویری که شما در پرده نمایش دیدید، هزاران نفر در تیرانا، برای این جلسه کف میزدند، بیشتر از هر چیزی سخن میگفت، بیشتر از هر سخنرانی، حقیقت را بیان میکرد، واقعیت اصلی را بیان میکرد

که شما هرگز و هیچ وقت خسته نمیشوید. شما تا آخر میمانید، زیرا شما بازمانده نیستید،

شما سمبل و نمونه این هستید که چه اتفاقی میتواند بیفتد وقتی که یک مرد یا یک زن، یک خواهر یک پدر و مادر، یک بچه، باور دارد به رابطه ها، باور دارد به آزادی.

بسیار متشکرم

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – سخنرانی پاندلی مایکو