اندازه متن
Aa Aa

جولیو ماریا ترتزی – وزیر خارجة پیشین ایتالیا

از دوستان عزیز تشکر میکنم. خانم رئیس جمهور، خانم رئیس جمهور مریم رجوی ، میهمانان ارجمند و دوستان عزیز، امشب ما پیام و درخواست بسیار مشتاقانه شما را به مردم ایران و همه ملتهای جهان، شنیدیم و این پیام در تلاشهای شما ضریب خورده و می خورد تا آزادی، حقیقت، عدالت اجتماعی و شرف انسانی را به ایران باز گرداند؛ و این دقیقاً همان پیامی است که این هیئت بسیار برجسته از نمایندگان پارلمان ایتالیا، اعضای پارلمان اروپا، امشب در اینجا حضور یافتهاند که به همه شما اظهار کنند به همه ایرانیان در داخل و خارج کشور، و به خصوص ایرانیانی که همچنان در رنج هستند از نبود آزادی و احترام به حقوق بشر.  و تا گرمترین دوستی و همبستگی خود را به مردم و مقاومت ایران ابراز کنند.

این هیئت متشکل از مردم و  اعضای پارلمان ایتالیا است که تنها همین چند روز پیش دولت را با درخواست مهمی مورد خطاب قرار دادند، درخواستی که می گوید دولت، دولت ایتالیا، باید به قوی ترین صورت قتل عام سال ۱۹۸۸ را محکوم کرده و هر رابطه ای با رژیم ایران را مشروط به توقف تمام اعدام ها کند؛ دولت ایتالیا باید از سازمان ملل بخواهد که در برنامه خود، انجام تحقیقات حول جنایت بزرگ سال ۱۹۸۸ را وارد کند و مرتکبین این جرم را به عدالت بسپارد.

اینها اعضای پارلمان هستند که امشب با شما در اینجا حضور دارند. ما داریم هر دو مجلس ایتالیا را در این سمت حرکت می دهیم  و دولت را به این کار ترغیب کنیم. اکنون زمان بازگرداندن آزادی، حقوق اجتماعی و شرف انسانی است؛ درست همین الآن زمان آن است چرا که واقعیت ژئوپولیتیک جدیدی به سرعت در کشور ایران و پیرامون آن بارز می شود. و امشب این تجمع خارق العاده، نشانه واضحی است که تغییربزودی فرا خواهد رسید.

 مردم ایران با خشم برای عدالت و آزادی فریاد میزنند؛ آنها قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ را نه فراموش می کنند و نه می بخشند

؛ مقاومت ایران فعالیت های خود را در داخل ایران تشدید می کند؛ آخوندها احساس خطر می کنند؛ انتخابات ریاست جمهوری، بحران درونی رژیم را عمیق تر کرده است و مجلس خبرگان بیانیه ای صادر کرده که نیاز  به توضیح نیست که می گوید: «در اسلام هیچ جایی برای رای مردم و یا ابراز نظر آنها وجود ندارد مگر برای ولایت فقیه.» این امر هر انتخاباتی در ایران تحت (حاکمیت) رژیم فعلی را به وضوح مورد تمسخر قرار می دهد.

 برای اشتباهات آخوندها هیچ عذری وجود ندارد؛ تحقیقات برجسته اخیر حول دمکراسی در ایران به یک نتیجه گیری کلیدی رسیده است که تغییر مسالمت آمیز به سمت سیستمی انسانی تر در نظام جمهوری اسلامی ایران واقع نمی شود، رژیم ایران به سمت سرکوب داخلی بیشتر و جنگ های خارجی می رود و این امر حتی باعث تشنجات داخلی بیشتر می شوند.

رهبران جهان باید به مردم ایران نگاه کنند، پیش و قبل از هر چیز باید به مردم ایران نظاره کنند، به هموطنان شما و به دوستان در خارجه،  به این جامعه وطن پرست، و باید پایداری کنند، رهبران جهان، به خصوص رهبران اروپا باید در کنار آنها بایستند؛ آنها باید از مقاومت ایران برای کسب آزادی و شرف انسانی حمایت کنند، چیزی که مردم ایران برای آن تلاش میکنند.

این پیام باید به گوش آخوندها بیشتر از قبل برسد که زمان آن رسیده که بروند. متشکرم

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – سخنرانی جولیو ماریا ترتزی