اندازه متن
Aa Aa

ارتشبدجرج کیسی – فرمانده کل نیروهای چند ملیتی در عراق ۲۰۰۴-۲۰۰۷

من نمیتوانم به شما بگویم که چقدر مایه افتخار من است که مجددا امسال اینجا باشم و در مورد آنچه از دیدگاه خودم به آن اعتقاد دارم با شما صحبت کنم در مورد اینکه چقدر رژیم ایران عراق را در زمانی که من آنجا بودم بی ثبات کرد

اما قبل از اینکه شروع کنم، من نمیتوانم به شما بگویم که چقدر شخصاً برایم انگیزاننده بود که ببینم افراد اشرف در وضعیت آزاد، امن و خوشبخت هستند.

یک تعهد در سال ۲۰۰۴ داده شده بود و ما در نهایت موفق شدیم که به آن عمل کنیم، با حمایت دولت آلبانی و شجاعت و استقامت خیلی از افراد. پس به همه شما اشرفی ها در تیرانا، این خیلی مایه خوشحالی است که شما را ببینم.

برگردیم به رژیم ایران، میدانید که از زمانی که به عراق رفتم، خیلی برایم روشن بود که هدف رژیم ایران جلوگیری از ساختن یک جامعه دموکراتیک آزاد توسط مردم عراق بود جامعه ای که حقوق تمام فرقه های قومی را به رسمیت بشناسد و من شاهد بودم که این رژیم،  از طریق کمک به سیاستمداران عراقی و سازمانهای سیاسی حمایت سیاسی میخریدند. من شاهد بودم که چطور برای خودشان حمایت عمومی می خریدند از طریق کمک رسانی اقتصادی به جوامع در بخش جنوبی کشور.

من همچنین شاهد بودم، که چطور آنها شبه نظامیان شیعی را فعالانه آموزش میدادند و خشونتهای فرقه ای را دامن می زدند که عراق را از ۲۰۰۶ به ۲۰۰۷ پرتاب کرد.

هیچ شکی باقی نماند که رژیم ایران شتاب دهنده اصلی خشونت فرقه ای بود و آنها بطور مستقیم مسئول مرگ صدها نیروی ائتلاف و هزاران عراقی هستند.

در اواخر همان سال، ما مچ آنها را گرفتیم، ما شش عضو نیروی قدس را در یک خانه امن دستگیر کردیم که برای خرابکاری در عراق فعالانه طراحی می کردند. آنها روی دیوار نقشه هایی داشتند و محلهایی را در بغداد کد گذاری رنگی کرده بودند که متعلق به گروههای فرقه ای مختلف بود، و آنها پیکانهایی رسم کرده بودند برای جاهایی که قصد داشتند به زور جمعیت را از یک محل به محل دیگر جابجا کنند.

رژیم ایران تروریسم را در عراق پیش می برد و نیروی قدس و سپاه پاسداران وسیله ای بود که برای تحقق این هدف از آن استفاده می کردند.

بنابر این تجربه ام به من می گوید که آنها کارشان تمام نشده است و این رژیم به صدور تروریسم و دامن زدن به خشونت فرقه ای ادامه خواهد داد تا به اهداف سیاسی خودش در عراق، در سوریه، در یمن و در لبنان برسند.

و کشورهایی که از ترور برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان استفاده میکنند، تهدیدی هستند نه تنها علیه مردم خودشان، بلکه بطور کلی علیه جامعه بین المللی.

و امروز هیچ دولتی که تروریسم را حمایت و صادر میکند نمی تواند یک طرف سازنده در جهان ما بشود.

تغییر رژیم در ایران باید محقق شود،

متشکرم.

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – سخنرانی ارتشبد جرج کیسی