اندازه متن
Aa Aa
  • ریتا زوسموت – رئیس پیشن مجلس فدرال آلمان:

  • مریم رجوی این روشن بینی را دارد كه هر انسانی از حقوق پایه برخوردار است

  • او برای آزادسازی ایران تلاش می‌كند.

 

دوستان عزیز، حضار عزیزی كه با تمام توان در اینجا حضور پیدا كرده اید، انسانها میتوانند كوه ها را جابجا كنند و من نیز معتقدم كه تغییرات از طریق مردم و با مردم صورت میگیرند. این باور اصلی من هست و مایلم كه امروز اینرا با شما باشتراك بگذارم. اگر به چیزی باور دارید، هرگز بر سر آن تسلیم نشوید.
در این دنیایی كه آكنده است از تروریسم – ما هیچگاه این میزان جنگ بصورت هم زمان نداشته ایم – و در دنیایی كه بزرگترین مهاجرت انبوه و اجباری بوقوع پیوسته است، در چنین شرایطی شاهد این واقعیت هستیم كه یك كشور، كه خودش در واقع بیشتر نیاز به كمك دارد، كسانی را می پذیرد كه در یك وضعیت اضطراری هستند. بله، كسانی هستند كه در مواجهه با یك وضعیت اضطراری، سئوال نمیكنند كه آیا بنفع هست كاری بكنند یا بنفع نیست بلكه آنها افراد را می پذیرند، و از وضعیت اضطراری می چینند. و من باید به شما بگویم: ما كاملا و از صمیم قلب از آلبانی متشكر هستیم. از اینكه این خلق كوچك (آلبانی) آن كاری را كرد كه شایسته رفتار برتر انسانی است و به افراد در اضطرار كمك كرد.
و من میتوانم به شما فقط بگویم: اشرفی های عزیز، ای كسانی كه الان مكان اقامت تان را خودتان اشرف نامیده اید. شما پیش از این در لیبرتی بودید – شما در آنجا بیهوده رنج ها را تحمل نكردید و همه كسانی كه ما در این فاصله از دست داده ایم، میتوانند شهادت بدهند: ما یك گام به جلو آمده ایم. متشكرم.
و اما نكته دیگری كه میخوام بگویم: شما یك رهبر زن دارید: خانم رجوی. و این البته غیر معمول است. او زنی است كه موضع میگیرد، كاملا غیرمعمول است، انسانها را تنها به حال خود رها نمیكند، از شرافت انسانی دفاع میكند و رهبری میكند. و او باز هم شما را رهبری خواهد كرد، زیرا این یك اشتباه است اگر بپذیریم كه مبارزه برای دمكراسی رهبری نمیخواهد.
بحث مشاركت مردان و زنان است و مریم رجوی این روشن بینی را دارد كه هر انسانی از حقوق پایه برخوردار است و این اداراك او از اسلام است. او واقف است كه میلیونها نفر از كشور جدا هستند. او در سخنرانی امروز خود آرزو میكند كه مسلمانها، مسیحیان و یهودیان در اشكال متفاوت خود با یكدیگر در مسالمت زندگی كنند. او برای آزادسازی ایران تلاش میكند. این هدف را ما باید در هرجا كه میتوانیم دنبال كنیم. من میخواهم ساده به شما بگویم: من این زن را تحسین میكنم و به این باور دارم: این خوب است كه یك زن مسلمان این شهامت را بخرج میدهد و به دیگران میگوید: ما انسان هستیم. ما از حقوق برابر برخورداریم. ما یك مغز و یك قلب داریم و با اینهاست كه ما مبارزه میكنیم. بله با این دو عامل شما هم به مبارزه تان ادامه دهید در دنیایی كه مملو از بی عدالتی است. من به تغییر باور دارم همانگونه كه در لهستان با جنبش همبستگی بوقوع پیوست، همانگونه كه در سایر كشورها رخ داده و باید هم رخ بدهد، در آفریقا هم شاهدش هستیم و من به شما میگویم: ما پیروز خواهیم شد، چنانچه متحد بمانیم و مشتركا برای یك دنیای بهتر مبارزه كنیم. و من این آرزو را برای همه مان دارم.

سخنرانی ریتا زوسموت در گردهمایی بزرگ مقاومت