مأموریت برای شیطان – قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

پرونده ۱۹۱ـ  ۲۱فروردین ۱۳۹۶

مأموریت برای شیطان – توطئه‌های وزرات اطلاعات علیه مجاهدین در داخل کشور  – قسمت سوم

استان آذربایجان شرقی

در سومین قسمت از مجموعه «مأموریت برای شیطان»   به طرح ها وتوطئه ها ی وزارت اطلاعات در استان آذربایجان شرقی و مهره های بدنامش در این استان پرداخته شده است که چگونه از خانواده علیه عضوخانواده استفاده می کند.

شرایط جدیدی که حکومت ولایت فقیه را نیازمند چنین توطئه هایی می کند، تاکیدات بین المللی بر تشدید تحریم ها؛ انزوای هرچه بیشتر رژیم و بی اثر شدن تهاجات نظامی  و بند وبستهای گذشته  علیه مقاومت است .