اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

ایران آزاد باهزاراشرف وارتش آزادی

 

تام ریج – اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا

چند دقیقه پیش بیرون راه میرفتم، صحبت کوتاهی با خانمی داشتم که شش تن از اعضای خانواده‌اش را در مبارزه برای ایران آزاد از دست داده بود. این یک یادآوری فوق‌العاده و شخصی از راهی است که ما همه با هم درآن هستیم.

یک افتخار و خوشوقتی برای همه ما است که در این آرمان به شما بپیوندیم. ما با شما اعلام همبستگی می کنیم تا صدایمان را در حمایت از ایران آزاد، تغییر رژیم و قطعاً تحت رهبری قوی و انگیزاننده خانم رجوی بلند کنیم.

فقط نور و روشنایی آزادی میتواند پیروز شود و جایگزین تاریکی رژیم بیرحم ایران شود. آن نور آزادی توسط شهدا، و توسط زنان و مردان اشرف و لیبرتی که توانستند سالم بیرون بیایند و اکنون در آلبانی هستند فروزان میشود و پایدار میماند.

یک شاعر میهن پرست و فعال حقوق زنان سیمین بهبهانی در کتاب ”ایران جدید در انتهای تاریکی” نوشته است:«کشورم، من تو را دوباره خواهم ساخت، اگر نیاز باشد، با آجرهای زندگی‌ام.

من ستونهایی برای نگهداری سقف تو خواهم ساخت، اگر نیاز باشد با استخوانهایم. من دوباره عطر گلها را، که از جوانهای تو معطر شده استشمام خواهم کرد.

من خون را از بدنت خواهم شست با قطرات اشکم، و یک بار دیگر تاریکی خانه را ترک خواهد کرد و تاریکی خانه را ترک خواهد کرد با ایران آزاد».

مفتخرم که در این آرمان تقریبا یک دهه با شما هستم. وقتی به عشق، شجاعت و فدای شما فکر میکنم ، مستمرا به کلمات اعلامیه استقلال کشورم کشیده میشوم، در این اعلامیه به حقیقت جهانی اشاره شده است، به حقوق جهانی، حقوقی که به شما داده شده است، نه توسط دولت به من داده شده، نه توسط بشر، بلکه توسط قانون خدایی، توسط حقوق انسانی، با حقوق طبیعی، ما همه مساوی خلق شده‌ایم

این توسط خدا در ما به ودیعه گذاشته شده، با حقوق مسلم جدایی ناپذیر، که در میان آنها زندگی، آزادی و جستجوی شادکامی است. این حقایق جهانی، این حقوق، انگیزه مردم ایران است. آنها به اعلامیه استقلال کشور من نیاز ندارند، آنها بدنبال آن در کشور خودشان هستند. آنها توسط رژیم سرکوبگر ایران طرد شده‌اند، انکار شده‌ و له شده‌اند. سرکوب و انقیاد مردم ایران باید پایان پذیرد. حمایت از تروریسم توسط آخوندها باید متوقف شود.

تنها یک و تنها یک سازمان رهبری کننده مردمی، سازمانیافته و عالی وجود دارد که میتواند یک جایگزین دموکراتیک را بجای رژیم فعلی تامین کند. تنها یک گروه با رهبری ثابت شده‌اش، تنها یک گروه با دیدگاه شورانگیز و روشن برای آینده ایران وجود دارد. یک گروه رهبری شده توسط یک زن مسلمان الهام بخش

کسی که منعکس کننده آمال و آرزوهای مردم ایران است، کسی که بدنبال یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت،  برابری جنسیتی، احترام به حقوق بشر و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگانش است. یک ایران جدید، نیرویی برای خوبی، برای حقوق بشر، برای ثبات و صلح؛ یک ایران جدید؛ بطوری که روزی روح آزادی، یک بهار ایرانی، برای  تغییر رژیم در ایران با هدایت شما همراه با شهدایی که مقدم بر شما بودند، تحت رهبری خانم رجوی فوران خواهد کرد

من به شما ملحق میشوم. ما باید توانایی قدرتمند جامعه جهانی را بکار بگیریم، تا در تمامی جامعه بین المللی صدایشان را بلند کنند و فریادشان را حفظ کنند،. ما خواهان یک ایران آزاد هستیم.

سخنرانی تام ریچ در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران