مأموریت برای شیطان – قسمت پنجم

اندازه متن
Aa Aa

پرونده۱۹۳ – ۲۷فروردین ۱۳۹۶

مأموریت برای شیطان – توطئه‌های وزرات اطلاعات علیه مجاهدین در داخل کشور  – قسمت پنجم

استان خوزستان

جنک روانی یک روش شناخته شده رژیم آخوند ها است برای این که بتوانند با آرمان مجاهدین و اقبال اجتماعی از مقاومت  مقابله کنند. این کار رافقط با اتکا به رسانه ها وشیوه های سنتی انجام نمی دهند بلکه وادادگان در مبارزه را تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین را به کار می گیرند تا به زعم خودشان بقای خود را تضمین کنند .

درشماره های پیشین  پرونده،  تشکل های وزارت اطلاعات یا همان «انجمن نجات» رژیم در چند استان ومامورین آن را بررسی کردیم در این شماره شعبهٔ وزارت اطلاعات در استان خوزستان بررسی شده است .