مأموریت برای شیطان – قسمت چهارم

اندازه متن
Aa Aa

پرونده۱۹۲

مأموریت برای شیطان – توطئه‌های وزرات اطلاعات علیه مجاهدین در داخل کشور  – قسمت چهارم

استان آذربایجان غربی

در این  برنامه پرونده گماشتگان وزارت اطلاعات آخوندی در استان آذربایجان غربی را باز می کنیم و به افشای وظایف و مأموریتهای عوامل وزارت اطلاعات تحت پوشش «انجمن نجات»  علیه مجاهدین در داخل کشور می پردازیم  تا ببینیم وزارت اطلاعات جنگ روانی خود  علیه مجاهدین را چگونه پیش می برد؟ آخوند ها چطور می خواهند جنگ مجاهدین و مقاومت ایران را منحرف کنند و مهره ها وابزار وزارت اطلاعات در این جنگ روانی چه کسانی هستند؟