اندازه متن
Aa Aa

الحیات نیوز اردن در گزارشی از گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس نوشت:

در این گردهمایی که شخصیتهای سیاسی و پارلمانترها از آمریکا, اروپاو  جهان عرب درآن شرکت داشتند،  مریم رجوی در برابر جمعیت عظیمی گفت: تنها راه رهایی مردم ایران از شر استبداد مذهبی و تنها راه صلح و امنیت در منطقه, سرنگونی رژیم حاکم بر ایران است.

وی افزود: سرنگونی رژیم ولایت فقیه, ضروری و در دسترس است و جایگزین دموکراتیک و مقاومت سازمانیافته برای به زیر کشیدن آن وجود دارد.

مریم رجوی هم چنین گفت: بزرگ‌ترین تهدید رژیم برخلاف تبلیغاتش دشمن خارجی نیست؛ بلکه قیام‌های کمین کرده در دل جامعه ایران است. جنگ این رژیم از روز اول, با مردم ایران بوده و هست و تمام جنگ‌های خارجی‌اش سرپوش همین جنگ اصلی است.

وی نیروی تغییر و جایگزین دموکراتیک را تضمین سرنگونی رژیم و آزادی ایران دانست. …

الحیات نیوزسپس گزارشی از کنفرانسهای جانبی گردهمایی سالانه مقاومت، با حضور شخصیتهای سیاسی و متخصصان و تحلیلگران از کشورهای مختلف جهان درباره نقش رژیم آخوندی در منطقه و نقش اپوزیسیون این رژیم، درج کرده است.

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، گزارش الحیات نیوز اردن