اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

ایران آزاد باهزاراشرف وارتش آزادی

 

جان برد – وزیرخارجه پیشین کانادا

خانم رجوی، دوستان، متشکرم،

خانم رجوی، دوستان، این امتیاز و افتخار بزرگی برای من است که می توانم به شما در مبارزه تان برای آزادی و بر ضد فاشیسم مذهبی ملحق شوم. مردم ایران خواهان و شایسته چیزی بهتر از این سرکوب بی رحمانه ای هستند که توسط آخوندها در تهران با آن روبرو هستند.

دوستان، من بر این باورم که اکنون ضرورت دارد که با یک شفافیت معنوی سخن گوییم چرا که عبارات سیاسی دارای اهمیت هستند. و من بسیار مفتخرم که دولتی که من در آن به عنوان وزیر خارجه کانادا خدمت کردم، با شفافیت معنوی بالایی سخن گفت.

ما تمامیت رژیم ایران را یک حامی تروریسم دولتی نام گذاری کردیم، ما سخنگوی رژیم را با تو سری از کانادا بیرون کردیم، سفارت خودمان را بستیم و به مناسبات دیپلماتیک با این رژیم پایان دادیم.

دوستان، دوستان، پولی که این رژیم صرف تروریسم می کند، صرف دخالتهای نظامی در کشورهای منطقه می کند، پولی را که آنها صرف برنامه هسته ایشان می کنند، پولی است که از مردم ایران دزدیده شده و آنها (مردم) خواهان متوقف کردن آن هستند. خبر خوب این است که غرب به نحو فزاینده ای از سیاست های شکست خورده اش فاصله گرفته است، در مراوداتش، در مساعدت به آن و مماشات؛ این سیاست ها مبارزه مردم ایران برای آزادی را بی نتیجه کرده  است.

دوستان ما باید همچنین به این دروغ بزرگ پایان بدهیم که روحانی و همراهان او مدره هستند؛ به سابقه آنها نگاه کنید، 1800 اعدام ، حمایت فزاینده از تروریسم در منطقه و ماوراء آن، حمایت وحشیانه نظامی بر ضد همسایگان ایران و مسئول جنایت علیه بشریت در سوریه.

روحانی از این حکومت حمایت کرده و به مدت 38 سال از سران آن بوده است ، ما باید قویاً علیه مشروعیت انتخابات اخیر صدایمان را بلند کنیم. این انتخابات غیر قانونی، ساختگی و تقلبی بوده است، فقط دوستان و حامیان این رژیم بودند که توانستند در این انتخابات شرکت کنند و هیچ زنی اجازة شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشت.

به جای مراودات، مساعدت و مماشات، راه بهتری هم وجود دارد؛ اکنون زمان آن فرا رسیده است که مردم ایران آینده خود را رقم بزنند؛ زمان تغییر رژیم ایران فرا رسیده است.  جمعیتی که در این اجتماع جمع شده است، بهترین گواه بر خواسته مردم ایران برای بدست آوردن مسیری جدید است؛ بگذارید که تمامی آزادیخواهان در همه جا، از این اشتیاق مردم ایران حمایت کنند. و در خاتمه  دوست دارم که  به شجاعت همه شما در این سالن اذعان کنم، به خصوص از رهبری شجاعانه خانم مریم رجوی سپاسگزاری کنم. از این شجاعت شما تشکر می کنیم و بگذارید که سال آینده در تهران به دور هم جمع شویم. ایران آزاد.

سخنرانی جان برد در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران