اندازه متن
Aa Aa
  • تونه كلام – حمایت ۲۶۵نماینده پارلمان اروپا از اپوزیسیون ایران

  • ماخواهان قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی هستیم

  • امروز هیچ شکی وجود ندارد که رژیم ایران در حال فروپاشی است

عصر بخير برادران و خواهران عزيز، امتياز بسيار بزرگي است كه در بين شما باشم. من تنها هستم اما بزرگترين پارلمان دمكراتيك جهان، پارلمان اروپا را نمايندگي ميكنم. و من پيامي براي شما آورده ام كه توسط 265 نماينده پارلمان اروپا در حمايت از اپوزيسيون ايران امضا شده است.

 شما ميدانيد كه ما سالهاي زيادي است گروه دوستان ايران آزاد را در پارلمان اروپا داريم.  من يكي از معاونين آن هستم و تنها عضو فعلي پارلمان  اروپا هستم كه از اشرف بازديد كرده ام. در بيانيه اي كه براي شما توضيح و ارائه دادم، ما خواسته ايم كه سپاه پاسداران بدليل اعمالش در ليست تروريستي قرار گيرد. به سازمان ملل فراخوان داده ايم تا در مورد قتل عام 30 هزار زنداني سياسي درسال 1988 تحقيق كند ، خواسته ايم مجازات مرگ متوقف شود و از برنامه 10 ماده اي مريم رجوي حمايت كرده ايم. بنابراين امروز ديگر هيچ بهانه اي وجود  ندارد  براي اين كه به استقبال از توهم ديكتاتورهاي مدره ادامه بدهيم و دستان خونين آنها را ناديده بگيريم .

سياست مبتني بر تامين منافع پراگماتيستي به قيمت اصول هميشه شكست خورده است. اكنون زمان آن است كه سياستمداران اروپايي اين را ياد بگيرند. چند روز قبل يك سياستمدار عالي امريكايي، نيكي هيلي كه امريكا را در شوراي امنيت نمايندگي ميكند، رژيم ايران را به عقرب تشبيه كرد كه عليرغم قولهاي زيبا براي رويكردش، اما ماهيت مرگبارش را حفظ ميكند و نيش ميزند. رژيم ايران از يك عقرب ديگر هم حمايت كرده است، رژيم اسد. ما بايد دراين مورد در اروپا شفاف باشيم.

امروز هيچ شك ديگري وجود ندارد كه رژيم ايران از همه جهات در حال فروپاشي است و سقوط آن قريب الوقوع است. من سقوط شوروي را در 26 سال قبل ديده ام و هيچ كس آنرا در آن زمان باور نميكرد. اما امروز سوال اين نيست كه آيا رژيم ايران سقوط خواهد كرد، سوال در مورد زمان است و قيمت آن.  زيرا هر روزي كه از حكومت اين رژيم ميگذرد يعني صدها نفر جان ميدهند و صدها نفر به قتل ميرسند، شكنجه ميشوند، دستگير ميشوند و ما بايد سوال كنيم كه آيا ما ميتوانيم چنين بهايي بدهيم.

 بنابراين امروز شعار اين نيست كه در اولين فرصت ممكن، بلكه هر چه سريعتر. ما ميتوانيم اين كار را بكنيم.  متشكرم و تشكر ويژه من از همه شما كه از همه نقاط جهان آمده ايد. سخت بود اما ارزش آنرا داشت. و سلامهاي ويژه به خانواده و دوستان ما در اشرف. من فكر ميكنم عالي ترين چيز كه امروز ديدم لبخندهاي اشرفيان بود. لبخندهايي كه بهاي آن ترور، تهديد، غم و اندوه بوده است. اما اينها خنده هاي پيروزمندانه بود و ما لبخند پيروزي را مي بينيم.

متشكرم.

گردهمایی مقاومت ،سخنرانی تونه کلام نماینده پارلمان اروپا