اندازه متن
Aa Aa

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

ایران آزاد باهزاراشرف وارتش آزادی

شیده همایی

باسلام داریم به پایان کهکشان میرسیم و میخواهیم آنرا با پیام زندانیان سیاسی از سیاه چالهای رژیم وپ یامهای دانشجویان وتمامی هموطنان به پایان ببریم تا خامنه ای بشنود و بداند که این مقاومت دراعماق زندانها خانه ها وقلوب تک تک ایرانیان جای گرفته است .

زندانیان سیاسی ازاوین ؛ گوهردشت وزندان مرگزی تهران چه زیبا نوشتند ایرانی کوچک درویلیپنت وگفتند کهکشان پیوسته طنین رعدی و تشعشع برقی است در آسمان بی عملی

،یاس و ستیز زندانیان مقاوم دیگری از تهران تا زابل و زاهدان گفتند ازهمان کنج زندان خود، خود را در میان جمع ما و همراه ما می بینند و خواستند در ویلپنت فریادگر آنها باشیم بما گفتند با صدای هرچه رساتر،آزادی ایران را در کهکشان فریاد کنید تا طنین پژواک صدای شما به گوش همه ایرانیان و به آنسوی دیوار زندانها در ایران نیز برسد آرزو داریم که دراین کهکشان توانسته باشیم که طنین صدای زنان، زنان سرکوب شده ،کودکان کار، کارگران ،پرستاران ، معلمان ،کولبران زحمتکش کردستان وکارتن خوابها ،گورخوابها و تمامی زندانیان و صدای مردم بیگناه سوریه باشیم و آنرا مایه دلگرمی زندانیان مبارز دانسته باشیم و بعنوان حسن ختام به زندانیان سیاسی بلوج در زاهدان که ازکهکشان حمایت کرده وگفته اند به امید روزیکه این اجتماعات در داخل کشور برگزار گردد میگوییم آنروز دور نیست باتشکر .

 

ناصر شریف

 با درود و سلام به هممیهنان عزیزکه امروز در اقصی نقاط ایران و جهان نظاره گر کهکشان ما بودند اولین کهکشان بعداز هجرت که پیام ما در آن این بود که مردم ایران تشنه تغییرند و آنرا هرچه زودتر هم میطلبند ؛ خواسته آنان انتخاب آزاد ، آزادی بیان ، آزادی اندیشه ، آزادی اجتماعات ، برابری زن و مرد و برسمیت شناختن حقوق اقلیت های قومی ایران وآزادیهای  بنیادین فردی مثل انتخابات ، انتخاب آزاد پوشش وانتخاب آزاد مذهب است ، دریک کلام خواسته آنها نه شاه ونه شیخ بلکه یک جمهوری مبتنی برجدایی دین از دولت است ما ازشورای ملی مقاومت ایران بعنوان دیرپاترین ائتلاف تاریخ  معاصر ایران و رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی که نماد وحدت ملی  ایران است حمایت میکنیم این شورا تمامیت ایران را با تنوع آراء و عقاید و همه اقلیت های قومی و مذهبی نمایندگی میکند درشرایطی که مردممان هر روز شکنجه و غارت میشوند و در درد و رنج وعذابند برای تحقق این جمهوری حتی یک ثانیه را نباید از دست داد پس همچنان که امروزبا هم سرودهایم دوباره میخوانیم:

 با یکدیگر هم پیمانیم

 ما از آزادی میخوانیم

 در پیکاری بس شورانگیز

 با ضرب آهنگی یکسانیم

بگذراز این مردابی ها

بال بگشا درآبی ها

باز ایران ، ایران خواهد شد

 پایان یابد بی تابی ها

 همصدا وهم نفس بشکنیم این قفس

 نغمه کن زنده باد ایران آزاد

 مرگ براصل ولایت فقیه درود بررجوی ، درود بر ارتش رهایی حاضر حاضر حاضر

سخنرانی نمایندگان انجمن های ایرانی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران