اندازه متن
Aa Aa

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

صالح قلاب وزير پيشين تبليغات اردن

هم اكنون ما با يك مشكل در خاورميانه روبرو هستيم. اين بيماري سرطان اسمش رژيم موجود در ايران است. در اين امر مبالغه نيست وقتي كه صحبت از بيماري سرطان مي كنيم. چونكه هسته اصلي اين بيماري در تهران حضور دارد. و  اين هسته، گروههاي موجود در كل منطقه و جهان را توليد كرده است. فكر مي كنم كه برادران مي دانند كه من افتخار اين را داشتم كه همراه رهبر كبير مرحوم ياسر عرفات باشم. كمتر از يك هفته بعد از انقلاب ايران، من همراه هيئت همراهش بودم. ما اميدهاي زيادي داشتيم. از جمله كساني كه همراه هيئت بود و الآن زنده است، برادر ابو مازن محمود عباس بود. همچنين هاني الحسن كه خداوند او را بيامرزد و چند نفر ديگر. در آن زمان احساس مي كرديم كه اسرائيليها براي اشغال لبنان آماده مي شوند. برخي از اعراب روي ابو عمار فشار ميآوردند كه بيروت را از نيروهاي مسلح تخليه كند. عبد الحليم خدام كه در كنفرانس بود، فشار ميآورد و او در يك كنفرانس 6 جانبه در رياض بود. آنها ميخواستند كه از ياسر عرفات اين جمله را بيرون بكشند كه بيروت را تخليه كند تا اينكه اسرائيليها وارد شده و آنها را دستگير نموده و در دام بياندازند و به فلسطين اشغالي برده و در آنجا محاكمه كنند. بعد از مدتي از ابو عمار پرسيدم و گفتم اخ ابو عمار تو چرا رفتي نزد (خميني). او گفت من نرفتم كه از خميني حمايت كنم. من رفتم كه او يك فتوايي بدهد. چونكه رژيم حافظ اسد مي خواست مرا از جنوب لبنان بيرون كند. آنها چنين تلاشي ميكردند، من چنين اميدي داشتم و آنها هم تلاش ميكردند كه مرا از جنوب لبنان بيرون كنند. من وقتي كه خواستم با او (خميني) ديدار كنم، ميخواستم كه اين مسئله را به عقب بياندازم و در جنوب حضور داشته باشيم. البته بعدا مسائلي پيش آمد كه داستانش مفصل است. جنگ سال 1982 پيش آمد كه همگي شما از اين توطئه آگاه هستيد و همچنين نسبت به مسائلي كه بعد از جنگ پيش آمد. به هر حال ما مي دانيم كه مردم فلسطين و مردم لبنان 3 ماه جنگيدند. ومن بعدا گفتم كه اين توطئه از مدتها پيش طراحي شده بود. اعراب وقتي كه اين رژيم در آغاز تشكيل شد، با آن دشمني نداشتند. ما گفتيم كه گشايشي حاصل شد و شاه ايران مشكلاتي براي ما ساخته بود و الان فرجي براي ما حاصل شد. اما نگو كه اين مصيبتي بود كه بر ما نازل شده بود. همه مشكلات بر ما نازل شد. ما نياز به جبهه جهاني گسترده براي سرنگوني اين رژيم داريم. همه ميتوانند در اين امر شركت كنند. با سخن، با مقاله، با فعاليت و با تظاهرات و يا كساني هستند كه ميجنگند تا به اين حاضرين كمك كنندآنها در جنگ كمك مي كنند. اگر اين موضوع (همانطور كه نوشته شده) يعني اين رژيم سرنگون شود، و از سوريه خارج شود و از عراق خارج شود، ديگر كار تمام است. براي هميشه مي رود و تمام ميشود. از اينرو اين كنفرانس بسيار بسيار مهم است و جنبش مجاهدين خلق اين تشكيلاتي كه من آن را ميشناسم ومن قبل از انقلاب آنها را ميشناختم. اين سازمان در خط مقدم ميرزمد. بخدا كه تنهاست. به خدا صدها هزار شهيد دارد. اگر ما آنها را در سوريه و در عراق سرنگون سازيم كار تمام است. جنگ بايد آنجا باشد. اي برادران، ايراني ها يك ملت بزرگ هستند و ما در تاريخ و تمدن با آنها اشتراك داريم. ممكن است برخي از برادران عرب از اين موضع مطلع باشند. ما با آنها يك ارتباط تاريخي عميقي داريم. دانشمندان و نويسندگان ايراني. كسي كه روي زبان عربي كار كرد و آن را در جايگاه درستش قرار دارد آن سيبويه ايراني بود. ما بلحاظ تمدن با هم در ارتباط هستيم. بعد از آن هم بلحاظ دين با هم اشتراك داريم. لذا وقتي كه از مجاهدين خلق حمايت ميكنيم، ما بخشي از جنگ هستيم. حمايت با كلمه و با هر چيز با ايستادن در كنارشان. مردمان بسياري هستند كه در اين كنفرانس حضور ندارند اما آنها با شما هستند. آنها با همه چيزشان با شما هستند. من ميخواهم كه از دست اين رژيم خلاص شوم. اين رژيم ما را تهديد ميكند. اين رژيم براي امت عربي خطرناك است. برای كشور من اردن هاشمي خطرناك است. اين رژيم عراق را نابود ساخته و سوريه را نابود ساخته و يمن را . اين رژيم يك سرطان كامل در منطقه است. متشكرم و به اميد ديدار.

صباح الخير،

سخنرانی صالح قلاب در سیمنار عربی، سرنگونی رژیم ضرورت پایان جنگ و تروریسم