اندازه متن
Aa Aa

 

مراسم بزرگداشت هفدهمين سالگرد خاموشي شاعر بزرگ ايران شادروان احمد شاملو بر سر مزارش در امام‌زاده طاهر با حمله و هجوم مأموران سرکوبگر نيروي انتظامي و مزدوران لباس شخصي خامنه اي به شرکت کنندگان، مواجه شد.

دست کم سه تن از شهروندان حاضر در محل توسط  مأموران سرکوبگر نيروي انتظامي دستگير شدند

بنا به اين گزارش مأموران نيروهاي انتظامي و مزدوران لباس شخصي که به طور گسترده در محل حضور داشتند محدود افرادي را که موفق شده بودند به نحوي خود را بر سر مزار احمد شاملو برسانند از امام زاده بيرون کردند.

بزرگداشت شاعر بزرگ ملي

احمد شاملو

 (من بامدادم… شهروندي با اندام و هوشي متوسط..) .

شاملو در 21آذر 1304 در تهران و در يك خانواده متوسط متولد شد.  به خاطر فعاليتهايش  عليه ديكتاتوري، يك‌بار در نوجواني در سال1321 در دوران رضا خان و بار دوم در سال1333 توسط حكومت كودتاي محمدرضا شاه دستگير شد.

در دوران حاكميت آخوندها هم  با اذيت و آزار و مانع‌تراشي در كار مواجه بود.

(دهانت را مي بويند مبادا كه گفته باشي دوستت مي دارم , دلت را مي بويند , روزگار غريبي است نازنين.. و عشق را كنار تيرك راهبند  تازيانه مي زنند…)

 در فعاليتهاي ادبي، شاملو سردبيري مجله‌هاي‌مختلف از جمله: سخن‌نو، خواندني‌ها، بامشاد، آشنا، كتاب جمعه، اطلاعات ماهانه، كتاب‌هفته، مجله فردوسي، سخن‌روز، هفته‌‌نامة خوشه، و ايرانشهر… را بر عهده داشت.

از او هم‌چنين دهها اثر به‌يادماندني ترجمه شامل رمان، قصه و شعر از بزرگان جهان به‌جا مانده است.

شاملو در زمينة تحقيق نيز سرآمد بسياري است .

(رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند,چنان نماند و چنين نماند و ….)

مجموعه قطعنامه، آيدا در آينه، آيدا: درخت و خنجر و خاطره، لحظه‌ها و هميشه، ققنوس در باران، مرثيه‌هاي  خاك، شكفتن در مه، ابراهيم در آتش، درها و ديوار بزرگ چين، از هوا و آينه‌ها، دشنه در ديس، بي‌قراريهاي ماهان و در آستانه و.برخي ديگر..از آثار بياد ماندني اوست,

(وارطان سخن نگفت وارطان ستاره بود , يكدم در اين ظلام درخشيد و ..رفت….)

شاملو اين شگفت‌ترين پديدة‌شعري تاريخ معاصر ايران، در ادبيات كودكان نيز آثار به‌يادمانده  و بي‌همتايي خلق كرد كه با صداي گرم  خودش بر روي نوار صوتي ضبط شده است.  احمد شاملو در نمايشنامه‌نويسي، فيلمنامه‌نويسي نيز از خود آثاري به‌جا گذاشته است.

آثار شاملو بيش از هر سخن ديگري نظرگاه و بينش انساني و آزاد‌منشي او را بازتاب مي‌دهد. او در برابر دو ديكتاتور سازش‌ناپذير بود. اما فراتر از همهٌ چيره‌دستيها و نبوغ ادبي او اشعار زيبايش در وصف شهيدان راه آزادي  از حنيف‌نژاد و مهدي رضايي تا وارطان وزيبرم و ديگر مبارزان، او را در ذهن و ضمير همة آزاديخواهان ايران  زنده نگاه داشته است.

(: چه مردي , چه مردي كه ميگفت قلب را شايسته تر ..كه به هفت شمشير…..)

سروده شبانه با صداي شاملو براي گروه حنيف نژاد(, درنيست راه نيست,شب نيست،ماه نيست… ..مابيرون زمان ايستاده ايم……..)

گرامیداشت خاطره شاعر بزرگ ملی، زنده یاد احمد شاملو