اندازه متن
Aa Aa

 

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

 

سيد احمد غزالي نخست وزير پيشين الجزاير

برادران وخواهران

تجمعي كه ديروز با هم شركت كرديم تا آنجا كه به من برميگشت چهاردهمين تجمعي بود كه افتخار شركت در آن را  به همراه ودركنار برادرانم  از مقاومت ايران وبرادران وخواهران عرب ومسلمان، داشتم. وقتي كه نگاه ميكنم به مسيري كه مقاومت ايران از 2004 طي كرده، نوعي تعجب وناباوري احساس ميكنم. ووقتي به اولين گردهمايي در 2004 نگاه ميكنيم مي بينيم كه مقاومت  چه سختيها  وناملايماتي را گذرانده . در عين حال چه پيروزيها و گام هاي غول آسايي را مقاومت ايران محقق كرده . در 2004 اولين گرهمايي  همانند گردهمايي ديروز بود ما چند نفر بوديم؟ 5 هزار ويا 6 هزار نفر و الان شركت كنندگان از 100 هزار بالاتر رفته. به من نشان بدهيد كدام سازمان در جهان قادر است خارج كشور يكصد هزار رزمنده  و 600  حامي را از كشورهاي مختلف جمع كند. از اروپا ازآمريكا ازآسيا و از آفريقا. حاميان اروپائي چند نفر بودند؟ از قبيل روشنفكران، پارلمانترها الان اكثريت مطلق همه پارلمان هاي اروپائي و غربي اين مقاومت را تاييد و پشتيباني ميكنند. اين درحالي است كه همه دولت هاي غربي نام سازمان مجاهدين خلق را وارد ليست تروريستي كرده بودند. من اين افتخار و شانس را داشتم كه در همه ملاقاتها با حقوقدانان در دادگاههاي مختلف شركت كنم دادگاههاي لوكزامبورگ، بروكسل، لندن، پاريس، برلين، واشنگتن. به يمن تلاش هاي سهمگين  و نبوغ همه حقوقدانان  و پارلمانتر ها به ويژه در بريتانيا و فرانسه و كانادا، مقاومت از سال 2007 و 2008 و 2009 پيروزيهاي بزرگي بدست آورد. همه اين دادگاهها در لندن و لوكزامبورگ  و فرانسه و واشنگتن، دولت هاي غربي را مجبور كردند كه مجاهدين خلق را از ليست هاي تروريستي  بيرون بكشند. اما به همان ميزان كه مقاومت پيروزي بدست مي آورد، به همان ميزان وحشيگري رژيم آخوندها بيشتر ميشد و ميشود. من بياد دارم كه بعد از  اشغال عراق در 2003 يا 2004 ارتش امريكا شهر اشرف را اشغال كرد و تحقيقاتي كرد كه من از قول برادران ايراني ميگويم حدود 12 ماه طول كشيد توسط اف . بي . آي و سيا . آنها سعي داشتند وتلاش ميكردند براي بدست آوردن بهانه هايي  كه ثابت كند ونشان بدهد  كه سازمان در جرائمي كه برعليه ملت عراق توسط بعثي ها  صورت گرفته دست داشته. اما چيزي نيافتند ومسئله معكوس شد. ما الان ميبينيم كه بالاترين مسئولين ارتش آمريكا كه عليه اشرف مي جنگيدند وعليه ايرانيها مي جنگيدند، همانها شهادت ميدهند كه هيچ رابطه اي بين سازمان وتروريسم وجود ندارد. همه به ياد دارند كه ژنرال فيليبس رفت وگفت درخواستم اين است كه دخترم اين شانس را داشته باشد كه با ساكنان اشرف زندگي كند و ياد بگيرد كه اين سازمان چگونه حقوق بشر و حقوق زنان را پيش ميبرد. بنابراين نتيجه تحقيقي كه در سال 2004 دراشرف انجام شد اين بودكه بطور خلاصه ارتش آمريكا كه بدنبال طرفي بود، حق مجاهدين خلق را در حمايتشان توسط سازمان ملل وارتش امريكا، به رسميت شناخت. در حالي كه همان زمان دولت امريكا به سازمان بعنوان يك سازمان تروريستي نگاه ميكرد. اما متاسفانه  در 2008 زماني كه ارتش آمريكا از عراق خارج شد و اختياراتش را به ارتش عراق داد، از جمله التزامات حفاظت افراد بود ودولت مالكي  كه 100%  در خدمت  ولي فقيه بود، بجاي حفاظت مجاهدين خلق، اوامر ولي فقيه را اجرا ميكرد، بنابراين مجموعه برادران ما در اشرف روزانه با شرايط بسيار سختي مواجه بودند از قبيل محاصره، شكنجه، تهاجم نظامي با تانك وسلاحهاي نظامي درحاليكه اين مجموعه هيچ سلاحي حتي يك تانك هم نداشتند. راجع به موشكباران اشرف و بعد هم ليبرتي صحبتي نكنيد وبه فضل خدا وخواسته او و به يمن تلاش هايي كه از طرف دوستان ما ودوستان در اروپا و آمريكا ميشد، برادران ما از جهنم كمپ ليبرتي خارج  شدند و به آلباني رفتند ومن از ملت آلباني ودولت آلباني به خاطر حسن پذيرايي  آنها در حق برادران من كه از اشرف آمده اند تشكر ميكنم.

اين پيروزي بزرگي بود،بعد از پيروزي مقاومت در موضوع ليست تروريستي ، والان همه انرژيهاي مقاومت آزاد شده وآزاد است همين امر است كه باعث شد خواهر مريم بگويد كه مرحله دفاع تمام شده والان بايد مرحله تهاجم را شروع كنيم. كميته عربي اسلامي كه در سال 2008 براي دفاع از شهر اشرف تاسيس شده بود ماموريتش تمام شد اما ماموريت ويژه اش در مورد نجات برادران ما در اشرف ونيز مقاومت ووظايف مربوط به حقوق مقاومت هنوز تمام نشده . به همين دليل اسم آنرا به كميته همبستگي با ملت ايران وبا مقاومت ايران تغيير داديم چرا ؟

به خاطر آنكه علاوه بر پيروزيها و آنچه كه تاكنون محقق شده اما هنوز كار تمام نشده كه عبارت است از پايان دادن به حكومت  آخوندي براي هميشه. و اين امر از طريق مشاركت همه افكار عمومي كشورهاي عربي واسلامي وافكار عمومي اروپا. ما و شما ميدانيم كه اين مسئله هم چنان  از طرف افكار عمومي جهان  وحتي افكار عمومي اعراب وكشورهاي اسلامي، ناشناخته است .

در اينجا يك كج فهمي در مورد ماهيت رژيم آخوندي وجود دارد. من رژيم آخوندي را دشمن شماره  يك  اسلام ميدانم. او دشمن شماره 1 اسلام است چرا كه دين و شيعه و اسلام را نه به خاطر دوستي با اسلام، بلكه به خاطر محقق كردن استراتژي مسلط شدن بركل جهان عرب واسلام (بخدمت گرفته) است.  بنابراين من همه برادران اينجا را فراميخوانم كه همه تلاش خودشان را بكنند كه اين كميته را گسترش بدهند و يا به اين كميته  جديد بپيوندند چرا كه كاري كه درپيش رو داريم كاري بس بزرگ است و ما بايد به آن اولويت بدهيم تا اينكه به ملت ها در جهان و يا منطقه عربي و اسلامي يا حتي در جهان غرب درك درستي از آخوندها بدهيم و آنچه كه  امنيت ما را دائما تهديد ميكند كارهايي است كه رژيم آخوندها انجام ميدهد واز همين زاويه موضوع مقاومت ايران فقط يك موضوع ايراني نيست بلكه موضوعي عربي اسلامي و انساني است .

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

سخنرانی سید احمد غزالی در سمینار عربی و بین المللی