اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

طاهر بومدرا-رئيس پيشين دفتر حقوق بشر سازمان ملل درعراق

برادران و خواهرانم، السلام عليكم

در واقع، بعنوان يك الجزائري با شما صحبت ميكنم كه در رخدادهاي عراق به سر برده و شاهد عيني جنايتهايي عليه مجاهدين در كمپ اشرف بوده ام . در صحبتهايم روي جنايتهايي كه عليه مبارزان مجاهدين خلق،به قوع پيوسته تمركز خواهم كرد.  بهطور ويژه به رويدادهاي 1988 كه در آن خميني فرمان قتل عام داد. ميگويم قتل عام تمامي مجاهدين خلق موجود در زندانها. ما در اين گزارش آن جنايتها را به ثبت رسانديم. اين گزارش همچنين به ثبت ميرساند و مستند ميسازد همه كساني را كه در جنايتهايي كه قاضي بزرگ جفري رابرتسون آنرا قتل عام توصيف كرده دست داشته اند.

آخوندها بايد درك كنند كه جنايتهاي آنها را تعقيب خواهيم كرد. بگذاريد همه بدانند كه ما بهآرامي و در سكوت كار ميكنيم اما ملتزم به محقق كردن عيني نتايج هستيم.

به هر حال هم اكنون ما در برابر يك فرصت بسيار نادر قرار داريم.  اين جنايتها را به ثبت داديم و آنرا را بين تمامي طرفهاي ذيربط توزيع كرديم و همچنين يك ارزيابي از تمامي دادگاههايي كه بلحاظ تخصصي چنين امكاني را دارند كه چنين جنايتهايي را پوشش دهد انجام داديم. بنابراين جنايتها بهثبت رسيده است، قوانين روشن شده است تمامي آن، از قوانين داخلي ايران و قوانين بينالمللي و حيطه و صلاحيتهاي دادگاه روشن گرديد ودلايل خلل ناپذير و قاطعي بهثبت رسيد. و فقط بايد منتظر تردد آخوندها به خارج از كشورشان باشيم.

طوري كه  قبل از خروجشان از ايران بايد در مورد حفاظتشان مذاكره كنند. مانند آنچه كه اخيرا براي ژنرال البشير حاكم سودان در آفريقاي جنوبي رخ داد، دادگاه آفريقاي جنوبي حكمي براي دستگيري وي صادر كرد و حكومت آفريقاي جنوبي براي جلوگيري از يك افتضاح ديپلوماتيك او را از اين كشور خارج كرد.. مانند چنين رخدادهايي براي هر آنكس كه در اين جنايتها دست دارد به زودي امكان پذير خواهد شد و مطمئنا، متمركز كردن همگي به اين سمت خواسته مبرم ماست. بنابراين هر كس كه ميتواند ما را در اين مسير كمك كند لطفا به ما بپيوندد؛ با تشكر فراوان

 

سخنرانی طاهر بومدرا در سمینار عربی و بین المللی