اندازه متن
Aa Aa

گردهماییهای سه روزه مقاومت

سمينار شخصيتهاي عربي و بين‌المللي:

”سرنگونی رژیم آخوندی

ضرورت پایان جنگ و تروریسم در خاورمیانه“

11تير 1396

 

عبدالحكيم بشار –  از ائتلاف اپوزيسيون سوريه

السلام عليكم و رحمت الله

برادران گرامي

شما رنجهاي مردم سوريه را ملاحظه و آن را دنبال ميكنيد.  كشتار بيش از نيم ميليون و ويراني چيزي معادل 2ميليون واحد مسكوني و كوچ دادن نيمي از ساكنان سوريه در داخل و خارج و قتلعامهاي جمعي، همه اينها توسط رژيمي صورت ميگيرد كه عروسكي است در دستان رژيم تهران. اگر رژيم آخوندي در تهران نبود، مسلما رژيم سوريه الان وجود نداشت و هرگز نميتوانست در برابر انقلاب سوريه تاب بياورد. اين رژيم چهار تحول اصلي را در منطقه، بهوجود آورده است. منظورم رژيم آخوندي است. ايجاد تروريسم، وحمايت از آن، وگسترش آن، و بعنوان مثال داعش كه بعدا رويدادها نشان خواهد داد كه داعش كاملا ساخته پرداخته رژيم ايران است.

. حزب الله تروريست كه مشخص شده كه هيچ روزي يك نيروي ممانعت و مقاومتي نبوده است، بلكه يك حزب فرقهگرايي است كه گوش به فرمان اربابان خود در قم و تهران ميباشد.

رخداد دوم، رژيم استبداد مذهبي در ايران ميباشد. سومي، دخالت آشكار در امور كشورهاي همسايه است. دخالت رژيم ايران ديگر يك امر پنهاني نيست چه در سوريه و چه در يمن و چه در بحرين و چه در عراق و عربستان سعودي و در تمامي كشورهاي همسايه با سوء استفاده از گرايشات فرقهگرايانه نفرتانگيز. تشكيل جنگ فرقهگرايانه سني و شيعه نامحدود در منطقه، و اين بزرگترين خطري است كه رژيم ايران در حال حاضر به آن دست ميزند. ايستادن در برابر رژيم ايران ديگر وظيفه مردم ايران نيست، با وجود اينكه بخش عمده متوجه آنهاست،  اما ايستادن دربرابر اين رژيم جنايتكار يك وظيفه عربي و اسلامي و منطقهيي و بينالمللي است. بايد كلام و گفتار و محكوميت و موضعگيريها را به عمل سازمانيافته تبديل كنيم براي حمايت از مقاومت ايران براي سرعت دادن به سرنگوني اين رژيم. و همچنين ما نياز داريم به يك تلاش سازمانيافته براي نامگذاري سپاه پاسداران و حزب الشيطان لبنان در ليست تروريستي بينالمللي. با اين اقدام سازمانيافته، منطقه و جهان را از جرم و جنايت اين رژيم رها خواهيم كرد بر اين اساس فراخوان خودمان را تكرار ميكنيم ، نياز به يك اقدام سازمانيافته عربي، اسلامي، منطقهيي براي سرعت بخشيدن به سرنگوني اين رژيم. با تشكر

سخنرانی عبدالحکیم بشار در سمینار عربی و بین المللی، گردهمایی سه روزه مقاومت ایران