سیاووشان – قسمت اول

اندازه متن
Aa Aa

گزیده یی از زندگینامه شهدای حماسهٔ فروغ ایران در اشرف – ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸

جاودانه فروغهای ایران:

  • علی اصغر یعقوب پور

  • امیر خیری راهدانه

  • مهرداد رضازاده

  • حمید زمانی (فردین)

  • مهرداد نیک سیر