اندازه متن
Aa Aa

تلویزیون تحت امر خامنه ای در ادامه سلسله برنامه های پراز ترس و نگرانی خود درباره گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس که آن را استمرار حماسه فروغ جاویدان و تهاجم ارتش آزادی توصیف می کند، به حمایت فزاینده از مجاهدین و دادخواهی خون شهیدان قتل عام۶۷ درداخل کشور اذعان کرد:

 

در دورهمی چندی پیش در بورژه در حومه پاریس برگزار شد. دور همی با حضور مقامات سابق غربی سناتورها و فرماندهان نظامی امریكا, نمایندگان معارضان سوری و این چهره, تركی فیصل, شاهزاده سعودی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات این كشور.اینها همصدا با منافقین براندازی نظام ایران را خواستار شدند و از این گروه تروریستی قدردانی كردند.

جولیانی: ما هم مثل شما معتقدیم كه نظام جمهوری اسلامی ایران باید برود.

گزارشگر: و در این میانه جماعتی در داخل, جاهلانه همتشان را بر این گذاشتند تا به حافظه تاریخی این ملك گرد نسیان بپاشند.

 

هراس فزاینده رژیم یک ماه پس از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس