ادامه بمبارانها و شکست نظامیان اسد و اختلاف میان رژیم ایران و روسیه

توفان‌تغییر پنجشنبه  19 مرداد 1396

  • ادامه بمبارانهای وحشیانه رژیم اسد در محله جوبر دمشق

  • شکست تهاجم نظامیان اسد به مناطق شرقی دمشق و پاسخ رزمندگان ارتش آزادی سوریه

  • اختلاف میان رژیم ایران و روسیه در ایجاد مناطق کاهش تنش

  •   ادامه بمبارانها

  • بمبارنهای وحشیانه اسد به محله جوبر همچنان ادامه داشت

شکست تهاجم نظامیان اسد

نظامیان اسد به  تهاجم به شهر عین ترما برای جدا کردن آن از محله جوبر ادامه میدهند. اما یکانهای رزمنده تاکنون موفق شده اند این تهاجم ها را ناکام گذاشته و تلفات جانی و خسارتهای مادی زیادی به مهاجمان وارد آورند.

 پاسخ رزمندگان

رژیم اسد تلاش کرد که بر مناطق استراتژیک مسلط شود اما رزمندگان، عناصر اسد را متوقف کرده و تلفات جانی و خسارتهای مادی زیادی به آنها وارد کردند. این در حالی بود که بمبارانهای هوایی و شلیک موشکهای زمین به زمین از نوع فیل به مواضع رزمندگان ادامه داشت.

نظامیان اسد از صبح با تجهیزات و نیروهای پیاده در زیر پوشش آتش هوایی و توپخانه دست به تهاجم زدند.

اما تهاجمشان شکست خورد. آنها حتی نتوانستند یک نقطه را هم اشغال کنند. آنها برخی تجهزات از جمله 6 تانک و یک مین روب و یک زرهی شلیکا را در صحنه نبرد باقی گذاشتند. 7 تن از آنها از جمله یک افسر نیز به اسارت درآمد. آنها در حال عقب کشیدن تجهیزاتشان هستند. ولی به آنها اجازه این کار داده نشد. برخی را عقب کشیدند وبرخی دیگر را باقی گذاشتند.

بمباران ادامه دارد. با موشکهای فیل ،کپسولهای گاز سمی ، خرطومیهای تی ان تی و انواع دست به تهاجم زدند. با این وجود خسارتهای سنگین مادی و جانی به آنها وارد شد و نتوانستند در هیچ محوری پیشروی کنند.

7 تانک از دو محور راست و چپ حمله کردند. اما از هر دو جهت آنها در هم کوبیده شد.

اختلاف میان رژیم ایران و روسیه

رژیم اسد بطور مستمر به عملیات هوایی و زمینی در حومه دمشق ادامه میدهد. با وجودی که روسها در این

منطقه توافقنامه کاهش تنش اعلام کرده اند، علت چیست؟

عمر کوش تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با تلویزیون اسکای نیوز به این موضوع  می پردازد.

عمر کوش تحلیلگر سیاسی: این امر هم به نقش روسیه بر میگردد. روسها میتوانند نظامیان اسد و متحدانش را افسار بزنند تا  آتش بس را نقض نکنند.  مناطقی که اکنون رژیم اسد عملیات را در آنها  افزایش داده وحتی مناطق دیگر بویژه غوطه شرقی و جوبر و عین ترما مشمول توافقنامه کاهش تنش هستند. توافق برسر این مناطق  در  قاهره با نظارت مصر و با توافق روسیه  به امضا رسیده است. اما رژیم اسد از این جنگ سوءاستفاده کرده و عنوان کرده که برخی مناطق در غوطه دمشق جزء توافقنامه نمیشود . این رژیم از تمامی این شرایط سوءاستفاده کرده و تهاجمی را در غوطه و عین ترما و جوبر و مناطق مختلف شروع کرده است. توپ الان در زمین روسیه است زیرا این کشور توافقنامه   را سرپرستی میکند و مسئول توقف نقض اتش بس  در مناطقی است که حداقل شامل کاهش تنش میشود. اما روسها مطلقا به اندازه کافی به رژیم اسد فشار نمی آورند مگر در برخی مناطق بویژه در جنوب . ما دیدیم در آن منطقه  رژیم اسد و متحدانش یعنی شبه نظامیان رژیم ایران و حزب الله لبنان را مجبور کردند که در هماهنگی با توافقنامه آمریکا و روسیه، از درعا عقب نشینی کنند. اما اینجا در غوطه وضعیت فرق میکند.

امروز روشن شده که روسیه گویا دنبال راه حل سیاسی در سوریه است در حالیکه رژیم ایران برای راه حل نظامی تلاش میکند. اختلاف میان روسیه و رژیم ایران نیز برای جامعه جهانی بارز شده است آیا میتوان گفت که غوطه امروز به زمین بازی برای این اختلاف تبدیل شده است؟

غوطه زمین بازی اختلاف میان طرحهای کشورهاست. اختلاف زیادی میان مقامهای رژیم ایران و روسها وجود ندارد. زیرا آنها متحدانی هستند که در کنار رژیم اسد و علیه خواستهای مردم ایستاده اند.

اما طرح روسیه کمی با طرح رژیم ایران متفاوت است. رژیم ایران میخواهد بافت جمعیتی را تغییر دهد و نفوذ خود را در سراسر سوریه گسترش دهد. لذا مطلقا به توافقنامه های امضا شده چه بین آمریکا و روسیه و چه با یکانهای ارتش آزادی سوریه تن نمی دهد.  مگر اینکه مجبور شود.در نتیجه روسیه باید گزینه خودش را تعیین تکلیف کند.وقتیکه میگوید راه حل سیاسی میخواهد و دنبال کاهش تنش است به این معناست که می خواهد جبهه های نبرد خاموش شود. روسیه طوری  با انقلاب سوریه و بحران آن برخورد می کند که گویی یک جنگ داخلی است. در حالیکه آنچه در سوریه جریان دارد،  انقلاب مردم است. مردمی که  خواهان آزادی و دمکراسی و دولتی فراگیر برای همه مردم هستند. امروز روسها به این حرف ایمان ندارند  . آنها جنگ را میان رژیم اسد و گروههای تروریستی می بینند.