نقش کاشانی در کودتای ۲۸ مرداد و ضدیت با نهضت ملی ایران – قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

وقتی در اردیبهشت سال1332 سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی مصدق توسط دربار ترور شد و تیمسار زاهدی در معرض اتهام آن جنایت قرار گرفت، کاشانی که در آن هنگام رئیس مجلس بود، زاهدی را در مجلس پناه داد و مانع بازداشت وی توسط پلیس دولت مصدق شد. زاهدی در واقع با استفاده از مصونیتی که کاشانی در مجلس برای وی به‌وجود آورد از همانجا دست در کار توطئه کرد (اطلاعات 15اردیبهشت 1332) تا روزی که با کودتای استعماری ارتجاعی 28مرداد 32، حکومت ملی دکتر مصدق سرنگون شد و تیمسار زاهدی مهرهٴ استعمار به جای مصدق نشست. کاشانی پیشتر یعنی در روز 25خرداد 32 در ملاقات با زاهدی در حضور مظفربقایی و میراشرافی حمایت کامل خود را از زاهدی برای براندازی دیکتاتوری مصدق به وی اعلام کرده بود. (روزنامه نبرد ملت 28خرداد32) 

تیسمار نادر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش دولت کودتاچی پس از پیروزی انقلاب 57 دستگیر شد و در جریان بازجوی‌هایش پرده از روابط پنهانی  کاشانی با کودتا چیان برداشت و گفت پس از انجام موفقیت امیز کودتای28مرداد خودش با مصطفی کاشانی پسر آیت‌الله تماس گرفته و مصطفی کاشانی از قول پدرش کودتا را به تیمسار باتمانقلیچ تبریک گفته. با تمانقلیچ هم‌چنین در بازجوی‌هایش اعتراف کرده بود که خودش در شهریور 32 یعنی پس از کودتا با آخوند کاشانی ملاقات کرده و کاشانی یک نسخه از فرمان علی را به تاتمانقلیچ که آن زمان رئیس ستاد کودتاچیان بوده هدیه کرده ظاهراً آخوند بدنام کاشانی کودتا چیان را مظهر حکومت عدل علی (ع) می شناخته