نقش کاشانی در کودتای ۲۸ مرداد و ضدیت با نهضت ملی ایران – قسمت اول

اندازه متن
Aa Aa

آخوند كاشاني سال 1264 خورشيدي در تهران به دنيا آمد

15-16 ساله بود كه به عراق رفت و تا 44 سالگي در آنجا ماند

كمي قبل از كودتاي 1299 رضا شاه به ايران برگشت و از طرفداران رضا شاه شد و در مجلس مؤسسساني كه رضا شاه براي انتقال سلطنت به خودش سرهم بندي كرد، سخنراني‌هاي زيادي كرد! ( تاريخ 20ساله حسين مكي ج 3)

كاشاني بارها در طرفداري از رضا شاه ميتينگ داد و تظاهرات براه انداخت!! و در واقع از پايه گذاران سلسله پهلوي به شمار مي آيد!!!

به همين علت وي از دشمنان سرسخت آيت‌اله مدرس بود! ( كتاب مصدق و تاريخ نوشتة بهرام افراسيابي انتشارات نيلوفر چاپ اول تابستان 60 ص 396)

كاشاني در جريان سياست‌بازيهاي دوران رضا شاه در شمار طرفداران فاشيسم هيتلري بود و از همين زاويه با طرفداران انگليس‌ در ايران ضديت منافع داشت و در آن سال‌ها به عنوان ستون پنجم فاشيسم هيتلري در ايران شناخته مي شد! به همين علت هنگام اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين، انگليس‌ها وي و ديگر عناصري كه جريان فاشيسم ايراني موسوم به ”حزب كبود“ را تشكيل داده بودند بازداشت كرده و مدتي در زندان نگهداشتند.(دايره‌المعارف ايرانيكا)

پس از  خروج متفقين وي دو باره به بازار سياست برگشت و اين بار با براه انداختن بلواهاي ضد كمونيستي در خيابان‌ها و مراكز تجمع دستجات سياسي، اسم خود را بر سر زبانها انداخت. شلوغ بازي‌هاي كاشاني با بازداشت مجدد وي توسط قوام السلطنه فرو كش كرد. اما پادرمياني دكتر مصدق براي آزادي كساني كه قوام بازداشت كرده بود باعث شد كاشاني خود را به مصدق نزديك كند.

كاشاني در همان زمان مرجع تقليد دستة جنايتكار فداييان اسلام به سركردگي نواب صفوي بود و از جمله آخوندهايي بودكه حكم ترور احمد كسروي را داد و باند مرتجع نواب صفوي آن را اجرا كرد.