روزها و یادها هفته دوم شهریور

اندازه متن
Aa Aa

روزها و یادها 4 تا 10 شهریور

شهریور 1833قتل قائم‌مقام فراهانی در باغ نگارستان تهران

قائم مقام فراهانی صدر اعظم ایران شخصیتی ترقی‌خواه و میهن دوست بود ترقی‌خواه او از همان ابتدا مخالفت‌هایی را در حاکمیت قاجار برانگیخت .

اما قائم‌مقام در مدت صدارت خود با سختگیری بسیار در صدد مهار کردن فساد در باریان و نظام بخشیدن به امور و مخالفت با  نفوذ روس و انگلیس در ایران برآمد. قائم مقام حقوق شاه از خزانه ی دولت را کم کرد. حقوق های بی‌مورد تملق گویان شاه را نیز حذف کرد. قائم مقام با اجرای قرارداد کاپیتولاسیون و قرارداد تجاری ضمیمهٌ ترکمانچای بشدت مبارزه کرد.

همچنین از تأسیس کنسول خانه روس و انگلیس به هر نحو ممکن جلوگیری کرد. او به وزیر مختار روس گفت این قرارداد تحمیلی است و من به «مردی و نامردی» در تخریب آن خواهم کوشید.

روزها و يادها-هفته دوم شهريور

                     میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدر اعظم ایران

  قائم مقام فراهانی علاوه بر تسلط بر ادبیات فارسی و برخی علوم دیگر, به تضادهای قدرتهای منطقهای و بین المللی روسیه, فرانسه و انگلستان در آن زمان اشراف و تلاش داشت تا ایران را با تحولات علمی و صنعتی جهان آن روز منطبق کند. او اولین مقام دولتی است که دانشجوی ایرانی برای کسب علوم جدید به اروپا اعزام کرد.  اما مرتجعانی هم چون میرزا آغاسی در دربار محمد شاه به وی افتراء بستند  و باعث شدند تا شاه دستور قتل او را صادر کند.

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدر اعظم ایران در باغ نگارستان تهران با برنامه از پیش طراحی شده  به دستور محمد شاه قاجار کشته شد.


نهم شهریور 1286 تقسیم ایران و ترور اتابک

در سالهای اوجگیری جنبش مشروطیت در ایران، دو قدرت روس و انگلیس که بر سر حاکمیت ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند، بنا‌ گاه با یکدیگر به توافق رسیدند. علت این اتحاد رشد مقاومت ضداستبدادی مردم ایران بود؛ که تهدیدی برای منافع دراز مدتِ هر دو قدرت پیش گفته بود. یعنی در صورتی که کارها به‌دست نیروهای مردمی و مستقل می‌افتاد، هر دو قدرت ضرر می‌کردند. به این خاطر، آنها به هم نزدیک شدند.

روزها و يادها-هفته دوم شهريور

                                    نمودار تقسیم ایران بین انگلیس و روسیه

روز نهم شهریور سال 1286 شمسی ایزولْسکی وزیر امور خارجه روسیه و نیکلسون سفیر انگلستان در سن پترزبورگ، قرارداد تقسیم ایران را امضا کردند. این قرارداد، ایران را به دو منطقه غیرمساوی تقسیم کرده بود. منطقه شمالی و بزرگتر برای روسیه در نظر گرفته شد و انگلستان متعهد شد برای خود در این منطقه امتیازی، خواه تجاری، خواه سیاسی، تحصیل ننماید.

مناطق جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار می‌گرفت. این قرارداد ننگین در زمان حکومت محمدعلی شاه و به صدراعظمی میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک بسته شد و اعتراض گسترده مردم و آزادی خواهان کشور را برانگیخت. اما در میان بهت و حیرت همگان، وقتی اتابک در همین روز پا از مجلس شورای ملی بیرون گذاشت توسط جوانی بیست و دو ساله به‌نام عباس آقا صراف، مجاهد تبریزی به ضرب سه گلوله کشته شد. با اقدام عباس آقا، به حیات سیاسی مردی پایان داده شد که عمری را در خدمتگزاری به استبداد و بیگانگان سپری کرده بود.

احمد کسروی در تاریخ مشروطه نوشت “کشتن اتابک… دلهای در باریان را پر از بیم و ترس گردانید و جایگاه آزادی خواهان را در دیده بیگانگان والاتر ساخت و پس از همه اینها کارها را به راه دیگری انداخته»

روزها و يادها-هفته دوم شهريور

                                     میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک

 

 

 

 

 

روزها و يادها-هفته دوم شهريور

عباس‌آقا صراف

 

عباس آقا مجاهد تبریزی در گریز از تعقیب مأموران حکومتی مجروح شد و برای این که به دست مأموران نیفتد با شلیک گلوله‌ای به مغز خود بدرود حیات گفت. وقتی لباسهای عباس آقا مجاهد تبریزی را بازرسی کردند معلوم شد وی از مجاهدان مشروطه خواه تبریز بوده و روی کارت او نوشته شده ”عباس آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن نمره 41 فدایی ملت“.

 


دهم شهریور 1341 زلزله در بویین زهرا

روزها و یادها 4 تا 10 شهریور

                                                                         زلزله بوئین‌زهرا                                                                     

ساعت 11نیمه شب دهم شهریور سال 1341 زمین‌لرزه شدیدی در منطقه بویین زهرای قزوین روی داد که تهران را هم به لرزه درآورد. در این زمین‌لرزه بیست هزار تن جانشان را از دست دادند.

مردم مثل همیشه وارد صحنه شدند و جانانه به یاری زلزله زده‌گان شتافتند. جهان پهلوان تختی در یک اقدام شجاعانه و انقلابی خاص پهلوانان به خیابان آمد و درخواست کمک برای زلزله زدگان کرد . همه مردم پول، النگو، جواهرات، پتو و و سایر امکانات دیگر را نثار کردند.

 

 

روزها و یادها 4 تا 10 شهریور

جهان پهلوان غلامرضا تختی

 

اقدام جهان پهلوان غلامرضا تختی، در همبستگی مردم بسیار تأثیر داشت. جوانان و دانشگاهیان نیز به‌طور مستقل با ایجاد اردوهای کمک‌رسانی به یاری زلزله زدگان شتافتند. از میان جوانان مبارز و فعال آنزمان، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در رأس گروه‌های دانشجویی بودند که باهم به میان مردم رفتند و در برپایی این اردوها برای کمک به مردم زلزله‌زده، نقش فعالی ایفا کردند. سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان چند ماه شبانه روز برای نجات زلزله زدگان به کار پرداختند.

روزها و یادها 4 تا 10 شهریور

                                      سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان