انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان

اندازه متن
Aa Aa

 اجتماع بزرگ مجاهدین برای انتخاب مسئول اول  به طور همزمان در تيرانا، برلين، پاريس، زوريخ، استكهلم و لندن برگزار شد و زهرا مریخی را به اتفاق آرا به عنوان مسئول اول جديد انتخاب كرد.

خواهر مجاهد زهره اخياني كه ریاست گردهمایی را برعهده داشت، به مدت 6 سال از شهريور1390 تا شهريور 1396 در موضع مسئول اول سازمان قرار داشت.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي در موضع مسئول اول مجاهدين را تبریک گفت.

بیشتر بخوانید

انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران

خواهران مجاهد زهره اخیانی و زهرا مریخی – خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران در سالگرد تأسيس سازمان به‌عنوان مسئول اول سازمان انتخاب شد

اجتماع بزرگ مجاهدین بمناسبت سالگرد تأسیس سازمان

اجتماع بزرگ مجاهدین برای انتخاب مسئول اول به طور همزمان در تيرانا، برلين، پاريس، زوريخ، استكهلم و لندن برگزار شد

انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان