ایران اعدام ـ رژیم جنایتکار حاکم بر ایران یک زندانی را در شیروان اعدام کرد

  اعدام  یک زندانی  در زندان شیروان

رژیم آخوندی یک زندانی رادر زندان شیروان اعدام کرد.

این زندانی که صبح روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۶، اعدام شد  “فرج حمدالهی” نام داشت.

اعدام این زندانی با وجود گذشت ۱۵ روز، از سوی رسانه‌های حکومتی اعلان نشده است.

گفتنی است، زندان شیروان حدود ۷۵۰ زندانی را در خود جای داده است. زندانیان  در شرایط وخامت باری نگهداری می‌شوند.

ایران اعدام ـ رژیم جنایتکار حاکم بر ایران یک زندانی را در شیروان اعدام کرد