جنبش دادخواهی و بازتاب جهانی قتل‌عام ۶۷

اندازه متن
Aa Aa

برنامه گزارش خبری ۲۰ شهریور – واکنشهای رژیم نسبت به جنبش دادخواهی و به‌گزارش گزارشگر ویژه ملل‌متحد، عاصمه جهانگیر، درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران و ادامه آن، حاکی از این است که این گزارش، ضربه‌یی جانکاه بر رژیم وارد آورده است. واکنشهای رژیم، از اباطیل تکراری آخوند صادق لاریجانی سردژخیم قوه قضاییه خامنه‌ای، تا موضعگیری سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم و غیره… پاسخ تند گزارشگر ویژه را در پی داشت.

خانم عاصمه جهانگیر طی مصاحبه‌یی، قاطعانه از گزارش خود دفاع کرد و گفت: «حتی یک کلمه در یک جمله از گزارش من نیست که دولت ایران بتواند صحت آن را زیر سؤال ببرد، اگر آنها فکر می‌کنند راست می‌گویند و من اشتباه می‌کنم، می‌توانند از من بخواهند از کشورشان بازدید کنم، چرا فقط از کسانی درخواست می‌کنند که فکر می‌کنند می‌توانند گمراهشان کنند؟».

رژیم تاکنون نتوانسته کمترین واکنشی نسبت به‌ این موضعگیری و استدلال قاطع نشان دهد و ترجیح داده اصلاً به‌روی خود نیاورد؛ اما این تنها مورد در دعوای حقوق‌بشر نیست که رژیم می‌خواهد خائنانه و دزدانه از کنار آن بگذرد؛ موضعگیری دبیرکل ملل‌متحد در مورد گزارش گزارشگر ویژه را نیز آخوندهای حاکم مطلقاً به‌روی نامبارک نیاورده‌اند. شایان ذکر است که دبیرکل در یک اقدام بی‌سابقه با ضمیمه کردن یادداشتی به‌گزارش گزارشگر، آن را به‌مجمع عمومی ارائه کرد.

دلایلی که مقامهای رژیم برای تخطئه گزارش گزارشگر ویژه مطرح می‌کنند، سخت بی‌مایه و سخیف است. از جمله می‌گویند منابع تهیه این گزارش، مجاهدین، معاندین و مخالفان نظام هستند و از آنجا که مجاهدین دشمن قسم خورده نظام هستند، پس گزارش بی‌اعتبار است؛

در حالی که از قضا این‌که مجاهدین منبع اصلی گزارش گزارشگر هستند به‌ این گزارش اعتباری ویژه می‌دهد. چرا که همه دنیا می‌دانند گزارشهای مجاهدین و اطلاعات آنها از داخل کشور در زمینه‌های مختلف تا کجا دقیق و موثق‌بوده است. علاوه بر این، خطاب خانم عاصمه جهانگیر به‌رژیم که اگر راست می‌گویی، مرا به ایران راه بده همه دعاوی رژیم را باطل می‌کند.

نکته‌ی دیگر که برخی مقامها و رسانه‌های رژیم از جمله سایت حکومتی الف (۱۶شهریور) علم کردند این است که گزارش به تغییرات جدید در ایران نپرداخته و به موضوع کهنه‌یی مانند اعدامهای ۶۷ پرداخته، یک تجاهل احمقانه و خنده‌دار است؛ چرا که جنبش دادخواهی در طول همین یک سال اخیر رژیم را وادار کرده که به قتل‌عام ۶۷ که نزدیک به ۳۰سال سعی در مخفی کردن آن داشت اعتراف و اذعان کند.

اهمیت ورود ملل‌متحد و دبیرکل آن به موضوع قتل‌عام، این است که مدار قتل‌عام دیگر تنها بین مقاومت و رژیم یا بین برخی شخصیتهای برجسته حامی مجاهدین با رژیم، یا بین پارلمانها و رسانه‌ها با رژیم بسته نمی‌شود. بلکه اکنون این موضوع در یک سند رسمی ملل‌متحد قید شده و توسط دبیرکل به‌عنوان بالاترین مرجع و مقام بین‌المللی، مهر تأیید خورده و مسیر مجمع عمومی و شورای امنیت را طی می‌کند.

ولی حقیقت باز هم مهمتر این است که در نبرد میان مقاومت و رژیم ضدبشری بر سر قتل‌عام ۶۷که رژیم برآمده از خون و جنایت می‌کوشید آن را به فراموشی بسپارد، تا همین جا یک شکست بزرگ برای رژیم و یک پیروزی درخشان برای مقاومت و جنبش دادخواهی رقم خورده است و از این پس هم بایستی منتظر گامهای پیروزمند بعدی جنبش دادخواهی که خود بخشی از پیکار مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی حاکم است، باشیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشتر بخوانید:

واکنش باند غالب نظام در قبال اظهارات آخوند روحانی در همدان