به دنبال فراخوان براي برپايي تجمعات در شهر ربط در اعتراض به قتل کولبران، نيروهاي ضد شورش  و مزدوران لباس شخصي عصر روز دوشنبه در خيابانهاي اين شهر مستقر شده و عملاٌ يک حکومت نظامي اعلام نشده برقرار کردند.

 مأموران سرکوبگر نيروي انتظامي  افراد و رهگذراني که به آنها مشکوک هستند را مورد بازجويي و يا تعقيب قرار داده تا امکان شکل گيري تجمع را از ميان ببرند.

روز دوشنبه، كولبران و كارگران و کاسبکاران مرزى ربط براي نشان دادن اعتراض خود به کشتار کولبران فراخوان به تجمع در چهار راه شهرداري اين شهر داده بودند.

حرکت اعتراضی مردم در مهاباد مورد هجوم نیروهای سرکوبگر رژیم شد

گزارشها هم چنين حاکيست که در حمله نيروهاي سرکوبگر امنيتي به مردم مهاباد که روز يکشنبه در اعتراض به کشتار کولبران تجمع کرده بودند، چندين نفر  از جمله يک زن دستگير شدند. مردم مهاباد در حمايت از مردم بانه و اعتراض به کشتار کولبران تجمع اعتراضي برگزار کرده بودند.

برپایی حرکات اعتراضی در اهواز ،تبریز و دلفان

صبح سه شنبه کارکنان شرکت مخابرات اهواز در خيابان کيان پارس مقابل شرکت مخابراتِ خوزستان تجمع کردند. کارگران زحمتکش اين شرکت، خواستار عقد قرارداد مستقيم و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل هستند.

روز دوشنبه نيز نيروهاي شرکتي اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌يي آذربايجان شرقي براي احقاق حقوق خود مقابل استانداري رژيم در تبريز تجمع کردند.

هم‌چنين روز دوشنبه  در دلفان در استان لرستان ساکنان کوي زاگرس در اعتراض به عدم انجام پروژه آسفالت جلوي اداره بنياد مسکن رژيم تجمع کردند.

 حرکت اعتراض غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران

جمعي از غارت شدگان موسسه  حکومتي کاسپين وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه در گرگان در استان گلستان در مقابل ساختمان دادگستري کل اين استان تجمع کردند.

غارت شدگان بنرهايي در دست داشتند که روي يکي از آنها نوشته شده بود: سرمايه زندگي مان را پس بدهيد. رژيم آخوندي قصد دارد 10 درصد از اصل سپرده ها را کم کرده و سود پرداختي از سال 94 را هم کسر کند و مابقي پول مردم را بپردازد

حرکتهای اعتراضی مردم علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی