تناقض گويي مقامات و مهره ها و رسانه هاي حکومتي تصوير روشني از وضعيت نظام در بن بست برجام ارائه مي دهد.

«خرازي در نشست شوراي راهبردي روابط خارجي که باحضور وزير خارجه پيشين فرانسه برگزار شد افزود مواضع کشورهاي اروپايي در حمايت از برجام صريج بوده اما مسائل بانکي و بيمه يي هنوز حل نشده و اميدواريم اين آزمايش به اثبات استقلال سياست اروپا در برابر آمريکا منتهي شود».

 در همين حال علي خرم از مشاوران ظريف رژيم را لاعلاج از اجراي دستورات آژانس و برجام دانست و گفت«نظام بدون توجه به بهانه‌جويي‌هاي امريكا و سنگ‌اندازي امريكا در مقابل برجام، بايد به عنوان يك طرف برجام تعهدات و مسووليت‌هاي خود را بر اساس اين توافق بين‌المللي انجام دهد..

حيات برجام در گرو اجراي دقيق آن از سوي ايران خواهد بود، تا هيچ بهانه‌اي در اختيار آژانس به عنوان ناظر فني اجراي برجام قرار نگيرد كه امريكايي‌ها بتوانند آن را به عنوان بهانه حقوقي عليه برجام علم كنند».

 کيهان خامنه اي در پاسخ به اين استدلالهاي باند رقيب به نقل از پاسدار حسين شريعتمداري نوشت:« ترجمه اين ديدگاه به زبان غيرديپلماتيک و همه‌فهم، آن است که در چالش هسته‌اي با شکم خود محکم به لگد آمريکا مي‌کوبيم و حتماً به ملت نيز گزارش مي‌دهند که ضربه محکمي به آمريکا زده‌ايم!«.

 تلويزيون رژيم اين وضعيت سردرگم نظام در بن بست برجام را اينگونه گزارش داد:

  برجام بالاخره با آمريکا يا بدون آمريکا؟ 

امريكا هفته ديگر موضع جديد خود را در باره برجام اعلام ميكند.رئيس جمهور امريكا يا با تغيير هر چه بيشتر محتواي برجام تلاش خواهد كرد, اين توافقنامه را بيشتر از گذشته و حال در چارچوب منافع امريكا تغيير دهد و يا به بهانه هايي از برجام خروج خواهد كرد.مسئولان اجرايي و هسته اي ايران در مقابل اين عهدشكني كامل چگونه از حقوق ملت دفاع خواهند كرد؟ منتظر ميمانيم.

شکست برجام و تناقض گویی های مهره‌ها و رسانه‌های رژیم