امارات متحده عربی : رژیم  ایران قصد ایجاد آشوب در منطقه دارد

امارات متحده عربی : رژیم ایران قصد آشوب دارد

انور قرقاشgharghash وزیر مشاور در امورخارجه امارات  متحده عربی گفت:‌ رژیم  ایران تلاش می کند کشورهای عربی را به آشوب بکشاند. هم امارات و هم کشورهای دیگر بایستی با هم در مقابل  دخالتهای  رژیم ایران بایستند.

وی افزود:  رژیم ایران در صدر  لیست حمایت کنندگان  از گروههای افراطی   است و  تروریستها و شبه نظامیان را آموزش می دهد و تجهیز میکند. رژیم  ایران همچنین فرقه گرایی را در منطقه  ترویج  می کند.

امارات متحده عربی : رژیم ایران قصد ایجاد آشوب در منطقه دارد