خودکشی دانشجوی کرد در اعتراض به اخراج از دانشگاه

یک جوان ٢٨ ساله کرد در اعتراض به اخراج از دانشگاه دوشنبه شب ٢٠ شهریور ماه، خود را حلق آویز کرد.

این دانشجو  که ”عبدالسلام خوشامن“ نام داشت اهل مریوان در استان کردستان بود.

بنا به گزارشهای منتشر شده وی به مدت ٥ سال در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحصیل  کرده  بود اما از سوی  گردانندگان دانشگاه به بهانه داشتن گرایشات سیاسی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

خودکشی دانشجوی کرد در اعتراض به اخراج از دانشگاه