کانون صنفی معلمان  خواستار آزادی  محمود بهشتی لنگرودی  شد

کانون صنفی معلمان استان تهران طی بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت محمود بهشتی لنگرودی،خواهان آزادی بی قید و شرط تمام معلمان دربند  شد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است:‌« در حالی که معلمان و دانش آموزان سراسر ایران، برای بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی آماده می شوند … خبر بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، معلمان کشور را با شوک روبرو ساخته است».

مأموران دادستانی رژیم در تهران  روز سه شنبه  محمود بهشتی لنگرودی، را در منزل مسکونی اش  دستگیر کردند

کانون صنفی معلمان خواستار آزادی محمود بهشتی لنگرودی شد