اندازه متن
Aa Aa

پیام های تبریک اعضای شورای ملی مقاومت

پيام تبريک خانم فلور صُدودي (رام)

خواهر عزيزم خانم زهرا مريخي،

انتخاب شما را به عنوان مسئول اول سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران تهنيت ميگويم.

در سيماي آزادي مراسم انتخاب شما را با صحنه هاي پر بار و زيبا و انگيزاننده آن ديدم.

مفتخرم که به عنوان يک عضو کوچک در اين مقاومت همراه طلايه دران و سربداراني هستم که براي نجات مردم ميهنشان حماسه ها آفريدند و امروز اينگونه سرسبز و شکوهمند پنجاه و دومين سالگرد سازمانشان را جشن ميگيرند و يکي از مسئوليت پذيرترين ها را بعنوان مسئول اول سازمان پر افتخارشان انتخاب ميکنند.

دعاي همه ستمديدگان در ميهن اسيرمان ايران همراه شما و سازمان مجاهدين خلق ايران خواهد بود.

انتخابتان مبارک -فلور رام

 

پيام دکتر حسين سعيديان

خانم زهرا مريخي،

انتخاب شايسته شما به سمت مسئول اول سازمان مجاهدين خلق و ۵۲مين سالگرد تاسيس سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران را به شما، به خانم مريم رجوي، به آقاي مسعود رجوي، و به همه اعضا و هواداران سازمان مجاهدين تبريک مي گويم و برايتان در انجام مسئوليت خطيري که به عهده گرفته ايد آرزوي موفقيت مي کنم.

دکتر حسين سعيديان

آمريکا شهريور۱۳۹۶

پيام تبريک آقاي ابراهيم مازندراني

خواهر مجاهد زهرا مريخي عزيز

انتخاب شايسته شما به مسئول اولي سازمان پر افتخار مجاهدين خلق ايران را از صميم قلب به شما، به بنيانگذاران سازمان مجاهدين، به مسعود و مريم عزيز و به همه مجاهدين و خلق قهرمان ايران تبريک مي گويم.

سازمان مجاهديني که حنيف بنيانگذار در ۵۲ سال قبل تاسيس کرد سازماني رشد يابنده، تکاملي و رويان بود. سازماني که بر اساس ارزشهاي عالي انساني و اجتماعي پايه گذاري شده و هر روز ثمره هاي انقلابي آن خودرا به تاريخ ايران عرضه کرد ه است.

در شرائطي که رژيم خميني در حضيض ذلت و بي آيندگي و سازمان مجاهدين در اوج بالندگي و شکوفايي است، مسئول اول شدن شما نويد دوره پاياني اين رژيم و پيروزي خلق قهرمان ايران است.

اين بالندگي و شکوفايي و آينده داري را که در سيماي شما ديده ميشود به همه تبريک مي گويم -ابراهيم مازندراني

پیام های تبریک اعضای شورای ملی مقاومت به مناسبت انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی