روزها و یادها هفته چهارم شهریور

اندازه متن
Aa Aa

 • ۱۹شهریور ۱۳۵۸ درگذشت پدرطالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی

 ۱۹شهریور ۱۳۵۸ پدر طالقانی، روح راستین انقلاب ضدسلطنتی، پس از 40سال مبارزه مستمر علیه دیکتاتوری و استبداد و تحمل سالها رنج تبعید و زندان از دامان پرمهر خلق، بسوی ابدیت پرکشید. سوابق طولانی پدرطالقانی در مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی و مواضع و اندیشه‌های ترقیخواهانه او چهره وخصایصی کاملاً مردمی به‌ او بخشیده بود و بهمین علت، همیشه هدف حسادت‌ها‌ ، حملات کینه توزانه، و اتهامهای مرتجعان قرار داشت. پدرطالقانی مبارزات خود را از آغاز نوجوانی در حکومت رضاخان شروع کرد و در زمان سلطنت شاه خائن این مسیر را ادامه داد و همواره در صفوف مقدم جبهه میهنی و مردمی علیه دیکتاتوری حاکم و ارتجاع مذهبی قرار داشت آنچه به سیمای پدرطالقانی جذبه‌ای فراموش ناشدنی می‌دهد مرزبندی روشن او با ارتجاع مذهبی بود

روزها و یادها هفته چهارم شهریور

                             پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی                        

.

 پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در حمایت از مجاهدین و مبارزه انقلابی مسلحانه مرزبندی روشن و قاطعی با آخوندهای مرتجع داشت و حمایت از آنها را چه در زندان شاه و چه در مقابل کودتای اپورتونیستهای چپ‌نما و چه قبل و بعد از پیروزی قیام ۲۲بهمن ۵۷همواره ابراز می‌کرد بی‌شک خطیرترین دوران حیات او دوره پایانی عمرش بود که در مقابل هیولای دیکتاتوری مذهبی و خصومتی که خمینی و اعوان و انصارش علیه مردم ایران و فرزندان مجاهدشان ابراز می‌کردند، به دفاع برخاست و در حالی‌که خمینی با وقاحت مجاهدین و بنیانگذارانشان را منافق خطاب می‌کرد، پدر طالقانی آنانرا شاگردان مو من و دلداده مکتب قرآن می‌نامید.

 در سالگرد درگذشت پدرطالقانی به روان پاک او که روح راستین انقلاب ضدسلطنتی بود درود می‌فرستیم


 • بیست و سوم شهریور ۱۲۹۹۹سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی

” ای آزادیخواهان که عهد و میثاق بسته‌اید یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید”

روزها و یادها هفته چهارم شهریور

                                                             شیخ محمد خیابانی

این فریاد شیخ محمد خیابانی مبارز پرشور و آزاده میهنمان است که در نیمه‌شب 23شهریور ۱۲۹۹در حالیکه در مخفیگاهش در شهر تبریز به محاصره قزاقان نیروهای استبداد بسرگردگی مخبر‌السلطنه درآمده بود پس از چند ساعت نبرد دلیرانه با مهاجمان به‌شهادت رسید و به عهد و میثاق خونین خود در قبال آزادی ایران عاشقانه وفا نمود

او در صفوف مقدم مشروطه طلبان تبریز بود و پس از پیروزی مشروطه، به‌رغم توطئه‌های ارتجاع و فرصت‌طلبان به‌عنوان نماینده مردم تبریز به دومین دوره مجلس شورای ملی راه یافت.

خیابانی در مجلس دوم در برابر سازشکاری و کرنشهای دولت وقت در برابر دربار تزار روسیه به مخالفت برخاست و دست به افشاگریهای مؤثری زد. تا آنجا که دولت وقت ناگزیر شد به‌زور سرنیزه مجلس را تعطیل کند.

عوامل ارتجاع و دربار و مزدوران سفارت روسیه تزاری در پی دستگیری خیابانی بودند و او تا مدتی در تهران مخفی شد. اما پس از چند ماه به تبریز برگشت و قیامی علیه عین‌الدوله، والی جنایتکار آذربایجان، برپا کرد. به این ترتیب، در شانزدهم فروردین۱۲۹۹ یعنی ۱۳سال پس از انقلاب مشروطیت دوباره جنبش آزادیخواهی، تبریز را فراگرفت و یاد دلاوریهای ستارخان در دلهای مردم زنده شد. مزدوران حکومت وقت به‌منظور سرکوبی و از میان برداشتن شیخ محمد خیابانی و یارانش پایگاه آنان را محاصره کردند. اما مردم تبریز به حمایت از رهبر دلیر خود برخاستند و نیروهای مسلح ارتجاع را عقب راندند.

روزها و یادها هفته چهارم شهریور

                                       عين‌الدوله، والي جنايتكار آذربايجان

رشد و گسترش قیام مردم تبریز عین‌الدوله را وادار به استعفا و فرار از تبریز کرد. جنبش شهر شورشی تبریز ۶ماه دوام یافت. شیخ محمد خیابانی در پی تسلیح مردم بود و پیروزی قیام را تنها در گرو نیروی مسلح حافظ دستاوردهای قیام می‌دید. اما با کارشکنیهای سازشکاران و عناصر سست مایه روبه‌رو شد و به تشکیل یک نیروی مسلح سازمانیافته توفیق نیافت.

سرانجام در ۲۳شهریور۱۲۹۹، مخبرالدوله که جانشین عین‌الدوله شده بود، آزادیخواهان تبریز را محاصره کرد و خیابانی دلیر محاصره شد و در نبردهای آن روز به‌شهادت رسید.