هابیلیان مدافع جلادان دهه۶۰-قسمت سوم

اندازه متن
Aa Aa

پرونده

شماره‌های قبلی پرونده افشای ماهیت یکسان دژخیمان اطلاعات آخوندی موسوم به کانون هابیلیان با عاملان وآمران قتل عام ۶۷ بود.

این به اصطلاح ارگان غیر دولتی، متکی به دولت ومشخصا وزارت اطلاعات است.

کار آن چیست؟

علت و جودی آن چیست؟

در این شماره به علت وجودی وکارکرد این تشکل پوششی وزارت اطلاعات که برای توجیه کشتار وقتل عام در جنگ روانی علیه مجاهدین و مقاومت ایران  به کار گرفته شده می‌پردازیم.

وزارت اطلاعات در پوش هابیلیان برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه‌اش از اعتلای روز افزون مقاومت سراسری و نیروی برانداز اهرم‌هایی را به خدمت می‌گیرد.

  • جمع آوری لیست مجعولی تحت عنوان قربانیان ترور.
  • دیدار و ملاقات با برخی از ایادی وعوامل رسمی رژیم در عراق طی سالیانی که مجاهدین در عراق بودند.
  • بردن برخی از ایادی وعوامل عراقی رژیم به مشهد تحت عناوین مجعولی مانند وکلا، سران عشایر وخبرنگاران رسانه های عمومی عراق به منظور پرونده سازی حقوقی در زمان حضور مجاهدین در اشرف ولیبرتی.
  • برگزاری جلسات سفارشی و نمایش های مبتذلی تحت عنوان سمینار، همایش، کنگره ملی، کنگره بین‌المللی و…
  • شرکت در دیدار ها و ملاقات های دیپلماتیک رژیم با هیات‌ها‌ی خارجی وسفرای خارجی در ایران.
  • مشارکت در تهیه فیلم سینمایی ومستند های تلویزیونی سفارشی علیه مجاهدین.
  • برگزاری نمایشگاه در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، دوائر دولتی و نظامی و قضایی در شهر های مختلف.
  • استخدام مزدور خارجی برای سخنرانی و نوشتن کتاب و مطالب علیه سازمان مجاهدین.
  • سازماندهی وبه کار گیری خائنینی که به خدمت آخوند‌ها در آمده‌اند در داخل کشور برای شرکت در جلسات و نمایش‌ها یا ارسال نامه‌های دروغین به رسانه‌ها و ارگانهای بین‌المللی علیه مجاهدین.