اندازه متن
Aa Aa

حرکتهای اعتراضی

گزارشي از حركت‌هاي اعتراضي اقشار مختلف مردم ميهنمان در شهرهاي مختلف، عليه چپاول و ستم رژيم آخوندي

 

اعتراض و قيام

هرفرصت ،هرزمان ،هرمكان

 

حركت‌هاي اعتراضي و تحصن‌هاي غارت‌شدگان مؤسسات حكومتي و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران در شهرهاي مختلف، عليه دزدي و چپاولگري رژيم ادامه دارد.

در تهران، غارت‌شدگان كاسپين وابسته به سپاه كه در برابر قوة قضايية رژيم شبانه‌روزي به تحصن خود ادامه مي‌دهند، از جمله شعار مي‌دادند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگي ما مردم روي هواست امروز».

 

غارت‌شدگان كاسپين در كرمان نيز در مقابل شعبة خواجوي اين مؤسسه دست به تجمع زدند و خواهان پس‌گرفتن پول‌هاي به‌يغما رفتة خود شدند.

در همين حال غارت‌شدگان مؤسسة حكومتي آرمان در شهرهاي مختلف كشور، از جمله اهواز، خرمشهر، دزفول، شيراز و بوشهر تجمعات اعتراضي برگزار كردند.

در اهواز غارت‌شدگان خشمگين  موسسه حکومتی آرمان وحدت كه ماه‌هاست براي بازگرداندن اموال خود تجمع مي‌كنند، در اعتراض به عدم پاسخگويي كارگزاران رژيم، وسايل مؤسسه را تخريب كردند.

 

معترضان در اهواز شعار مي‌دادند: تا پول ما به باده، هر روز همين بساطه

 

در يك تجمع اعتراضي ديگر، غارت‌شدگان در ملایر عليه چپاولگري  سردمداران  رژيم شعار مي‌دادند: انتخابات تموم شد، دزدي‌هاشون شروع شد.

 

غارت‌شدگان مؤسسة حكومتي افضل توس در تهران و مشهد دست به تجمعات اعتراضي زدند. آنها از جمله شعار مي‌دادند: «اين فرياد حسين است هيهات منالذله» و «يا حجت بن‌الحسن ریشه ظلم رو بکن»

 

در مشهد غارت‌شدگان مؤسسة حكومتي پديدة شانديز مأموران جنايتكار انتظامي را كه قصد داشتند تحصن آنها را در مقابل استانداري رژيم در خراسان رضوي بر هم بزنند، وادار به عقب‌نشيني كردند و به تحصن ادامه دادند. آنها شعار مي‌دادند: «نيروي انتظامي خجالت خجالت».

 

در اراك کارگران و پرسنل کارخانة هپکو كه ماه‌هاست حقوق و دستمزدهايشان را دريافت نکرده‌اند مسير راه‌آهن اراک – قم را بستند.

هم‌چنين دانشجويان دانشگاه صنعتي اراك در حمايت از كارگران و زحمتكشان اين شهر، در محوطة اصلي دانشگاه تجمع كردند. در بيانية پاياني دانشجويان، آمده است: «درد كارگران، درد دانشجويان هم هست».

اعتراض سراسري دانشجويان دوره روزانه دندان پزشکي جندي شاپور به‌خاطر كمبود فضاي آموزشي ادامه يافت و دانشكدة دندان‌پزشكي به‌طور كامل تعطيل شد.

 

در قم مأموران شهرداري رژيم به بهانة سد معبر، قصد مصادرة خودروي يك هموطن دست‌فروش را داشتند كه با مقاومت اين هموطن و اهالي محل مواجه شدند.

 

ساير حركت‌هاي اعتراضي اقشار مختلف مردم عليه ستم و چپاول رژيم آخوندي از جمله عبارت بودند از:

اعتصاب کارگران شرکت آب و خاک طرح عتابيه در سوسنگرد

اعتصاب کارگران کارخانه سيمان بهبهان

اعتصاب پرسنل نيروگاه تركيبي بهبهان و بستن اين نيروگاه در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق عقب‌افتاده

تجمع اعتراضي پرسنل بيمارستان موسوم به خميني در دهدشت

و تحصن و تجمع اعتراضي کارگران پتروشيمي تبريز

 

حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی