درخاطره روزها۵مهر-۲۷ سپتامبر

 

 

 

 

«مرگ بر خمینی» در خیابانها

«مرگ بر خمینی» در خیابانها

۵مهر۱۳۶۰-۲۷ سپتامبر«مرگ بر خمینی» در خیابانها

در این روز واحدهای میلیشیای مجاهد خلق و رزم آوران پاکباز آزادی، با جسارتی ستودنی در خیابانها، رودرروی پاسداران مسلح خمینی خروشیدند و با شعار «مرگ بر خمینی _ زنده باد آزادی», سنگفرش خیابانها را با خون خود رنگین کردند.

 

 

درگذشت وحشی بافقی

درگذشت وحشی بافقی

۵مهر-۲۷ سپتامبر«۹۶۲خورشیدی» درگذشت وحشی بافقی

«کمال الدین وحشی بافقی» از شاعران پرشور ایران در ابتدای دوران صفویه، در این روز درگذشت. وی در قصبة «بافق» در حوالی «یزد» متولد شد، سپس به «یزد» رفت و بیشتر عمر خود را در آنجا گذراند.

 

 

پرتاب موشک آریان

پرتاب موشک آریان

۵مهر-۲۷ سپتامبر۲۰۰۳ پرتاب موشک آریان

«اتحادیه اروپا» پس از سالها پروژة تحقیقاتی، موفق به پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی همراه با موشک «آریان ۵» به سمت کرة ماه شد. این ماهواره ۴۰۰ کیلو گرمی که «اسمارت» نام دارد، از مرکز فضایی«گویان» فرانسه، به سوی ماه رفت تا به تحقیقات علمی بپردازد.

 

 

تسلط طالبان بر کابل و مرگ نجیبالله

تسلط طالبان بر کابل و مرگ نجیبالله

۵مهر-۲۷سپتامبر۱۹۹۶ تسلط طالبان بر کابل و مرگ نجیبالله

«طالبان»، که در مدارس مذهبی آوارگان افغانستان آموزش دیده و بعد بر نواحی جنوبی افغانستان مسلط شده بودند، در این روز شهر کابل را تصرف کردند و «نجیب الله» (رئیس دولت کمونیستی سابق) را پس از شکنجه تیرباران کردند.

 

 

استقلال مکزیک

استقلال مکزیک

۵مهر-۲۷سپتامبر۱۸۲۱ استقلال مکزیک

در این روز  نیروهای استعمار اسپانیا بر اثر فشار انقلابیون مسلح «مکزیک», شهر «مکزیکوسیتی» را تخلیه کردند و به کشور خود بازگشتند. مکزیک بیش از سه قرن تحت استعمار اسپانیا بود که بر اثر مبارزات مردم ، در این روز به استقلال رسید.