درخاطره روزها۷مهر-۲۹سپتامبر

 

 

اعلام برنامه دولت موقت

اعلام برنامه دولت موقت

۷مهر۱۳۶۰-۲۹سپتامبر اعلام برنامه دولت موقت

بهدنبال تشکیل جلسات متعدد «شورای ملی مقاومت»، برنامة دولت موقت «جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران» توسط مسئول شورا امضا شد و در این روز به اطلاع عموم مردم ایران رسید. این برنامه شامل سه فصل و ۲۹ ماده، سیاستهای اصلی «شورای ملی مقاومت» را در دوران انتقال روشن میکند.

 

 

پیام تاریخی فرهاد دوم

پیام تاریخی فرهاد دوم

۷مهر-۲۹سپتامبر«۱۱۵پیش ازمیلاد» پیام تاریخی فرهاد دوم

در پی برافتادن جانشینان اسکندر در شرق مدیترانه به دست ایران و در غرب آن توسط امپراتوری نوپای روم، فرهاد دوم شاه وقت ایران از دودمان اشکانی به دولت روم پیام فرستاد که قلمرو ایران همان قلمرو هخامنشیان  خواهد بود تا صلح پایدار بماند.

 

 

روز جنگ دریایی سالامیس

روز جنگ دریایی سالامیس

۷مهر-۲۹سپتامبر«۴۸۰پیش ازمیلاد»  روز جنگ دریایی سالامیس

جنگ دریایی سالامیس میان ایران و اتحادیه یونانیان روی داد و ایران در آن موفق نشد. نیروی زمینی یونانیان در برابر ارتش ایران توان مقاومت نداشت و همه امید ژنرالهای یونانی به جنگ دریایی بود. هدایت کشتی های ایران بدست نیروهای غیر ایرانی بود.

 

 

درگذشت امیل زولا

درگذشت امیل زولا

۷مهر-۲۹سپتامبر۱۹۰۲ درگذشت امیل زولا

«امیل زولا» نویسندة مشهور فرانسوی و خالق مکتب «ناتورالیسم» در ۶۲ سالگی درگذشت. در نگرش «ناتورالیسم» طبیعت را باید حتیالامکان همانطور که هست توصیف کرد. «زولا» در تصویر اوضاع اجتماعی و حالات افراد، قدرت خارق‌العاده‌یی داشت و معتقد بود داستان بایستی برتفکر علمی متکی باشد.

 

 

درگذشت مخترع دیزل

درگذشت مخترع دیزل

۷مهر-۲۹سپتامبر۱۸۹۲ درگذشت مخترع دیزل

مهندس «رودلف دیزل» مخترع موتورهای احتراقی دیزلی پس از پایان تحصیلات در انگلستان به آلمان برگشت و تحقیقاتش را بر روی موتورهای احتراقی آغاز کرد. او در سال ۱۸۹۲ موتور احتراقی خود را که با سامانه ی اشتعال کار میکرد، عرضه کرد.