در خاطره روزها ۹مهر-۱ اکتبر

 

نخستین اعتصاب کارمندان در ایران

نخستین اعتصاب کارمندان در ایران

۹مهر۱۲۸۶- ۱اکتبر نخستین اعتصاب کارمندان در ایران

کارکنان وزارت امور خارجة ایران در اینروز دست به اعتصاب زدند که به نتیجه رسید. آنها خواهان برکناری «میرزا جواد خان سعدالدوله» از سمت «وزارت امور خارجه» و جایگزین شدن «علاء السلطنه» بودند. درگیری کارمندان با «سعدالدوله» از همان هفتة اول وزارت او آغاز شده بود.

 

 

تأسیس جمهوری خلق چین

تأسیس جمهوری خلق چین

۹ مهر- ۱ اکتبر۱۹۴۹تأسیس جمهوری خلق چین

«مائو» در میدان «صلح آسمانی پکن» در برابر صدها هزار چینی تأسیس «جمهوری خلق چین» را اعلام کرد. ایرانیان از اواخر قرن دوم پیش از میلاد این کشور را به خاطر خاندان سلطنتی اش «چین» خواندند و این اسم جهان گیر شد.

 

 

محکومیت سران حزب نازی

محکومیت سران حزب نازی

۹مهر- ۱اکتبر۱۹۴۶محکومیت سران حزب نازی

یک روز پس از شناسایی ۲۲تن از سران آلمان نازی به عنوان جنایتکار جنگی ، دادگاه نظامی شهر نورنبرگ، ۹تن از آنان را به مرگ محکوم ساخت ؛از میان آنان تنها «هرمان گورینگ» پیش از اعدام در سلول زندان خودکشی کرد.

 

 

حکومت فرانکو در اسپانیا

حکومت فرانکو در اسپانیا

۹مهر- ۱اکتبر۱۹۳۶حکومت فرانکو در اسپانیا

«فرانسیسکو فرانکو» دیکتاتور «اسپانیا» بر جمهوریخواهان پیروز شد و حکومت مطلقة خود را اعلام کرد. وی سپس با به راه انداختن یک جنگ خونین داخلی، ده‌ها سال با دیکتاتوری حکومت کرد. در سال ۱۹۷۵ «فرانکو» درگذشت. در یک بازنگری به قانون اساسی، اسپانیا به دموکراسی بازگشت.

 

 

درگذشت ارسطو

درگذشت ارسطو

۹مهر- ۱اکتبر«۳۲۲پیش از میلاد» درگذشت ارسطو

«ارسطو» فیلسوف و دانشمند بزرگ یونان باستان در ۶۸سالگی درگذشت. فلسفه و منطقی که ۲۰قرن بر مراکز علمی و فلسفی جهان حاکم بود و بعد از رنسانس در اروپا به تدریج کنار گذاشته شد فلسفه و منطق ارسطویی بود. او معلم اسکندر مقدونی بوده است.