درخاطره روزها۱۲مهر-۴اکتبر

 

درگذشت ژنرال جیاپ

درگذشت ژنرال جیاپ

۱۲مهر-۴اکتبر۲۰۱۳درگذشت ژنرال جیاپ

فرمانده نامدار جنگهای آزاد یبخش ویتنام

او در جنگهاي استقلال ويتنام، فرماندهی نبرد «دين بين فو» نيرومندترين استحکام نظامي فرانسه در هندو چين را بر عهده داشت، و تسخير آن بر اساس طرح ژنرال جياپ، شکست استعمار فرانسه و استقلال ويتنام را در سال ۱۹۵۴به همراه آورد. ژنرال جياپ بعدها در مورد درسهاي نبرد «دين بين فو» گفته بود: «حتي در گرماگرم نبرد دين بين فو انتقاد وانتقاد ازخود را تعطيل نمي‌کرديم». طرح های چریکی جیاپ در جنگ ويتنام نقش اصلي را در شکست نظامي آمريکا ایفا کرد.

اولین زن آفریقای جنوبی برندة نوبل

اولین زن آفریقای جنوبی برندة نوبل

۱۲مهر-۴اکتبر۱۹۹۱ اولین زن آفریقای جنوبی برنده نوبل

«گوردیمر» هفتمین زن در جهان و نخستین نویسنده از فدراسیون آفریقای جنوبی بود که برنده جایزه ادبی «نوبل» شد. او که علیه سیاست تبعیض نژادی دولت وقت «افریقای جنوبی» بود، کتاب‌هایش به ۳۰ زبان ترجمه شد.

 

 

پرتاب نخستین ماهواره به فضا

پرتاب نخستین ماهواره به فضا

۱۲مهر-۴اکتبر۱۹۵۷ پرتاب نخستین ماهواره به فضا

«اتحاد جماهیر شوروی» سابق اعلام کرد که اولین ماهواره ساخت بشر به نام «اسپوتنیک» را در مدار کرة زمین قرار داده است. این ماهواره با هدف اکتشافات علمی پیرامون زمین و فضا با سرعت ۵ مایل در ثانیه زمین را ترک کرد.

 

 

تأسیس جمهوری پرتغال

تأسیس جمهوری پرتغال

۱۲مهر-۴اکتبر۱۹۱۰ تأسیس جمهوری پرتغال

در این روز نظام سیاسی «پرتغال» از «پادشاهی» به «جمهوری» تبدیل شد و «مانوئل دوم» پادشاه سابق این کشور به انگلستان گریخت.

 

 

 

نخستین روزنامة سیاهان آمریکا

نخستین روزنامة سیاهان آمریکا

۱۲مهر- ۴اکتبر۱۸۶۴  نخستین روزنامه سیاهان آمریکا

در این روز سیاه پوستان آمریکا برای دفاع از حقوقشان علیه تبعیض نژادی، نخستین روزنامه خود به نام

«The New Orleans Tribune» را منتشر کردند.

 

 

فارسی، زبان رسمی کشمیر شد

فارسی، زبان رسمی کشمیر شد

۱۲مهر-۴اکتبر۱۴۶۷میلادی فارسی، زبان رسمی کشمیر شد

«زین‌العابدین» شاهزاده تبعیدی کشمیر و از دوستداران فرهنگ و ادب ایران، بر برادرش «علیشاه» که حاکم کشمیر بود مسلط شد و بلافاصله «فارسی» را زبان رسمی کشمیر اعلام کرد. وی که در دفتر کارش فارسی حرف میزد، هرگونه آزار هندوها، بودایی ها و برهمن ها را ممنوع کرد.