درخاطره روزها۱۳مهر-۵اکتبر

 

استقلال بلغارستان

استقلال بلغارستان

۱۳مهر-۵اکتبر۱۹۰۸استقلال بلغارستان

در این روز «بلغارستان» که قرن‌ها ضمیمه عثمانی بود از این امپراتوری جدا شد و اعلام استقلال کرد. این اقدام باعث جنگ‌های «بالکان» گردید زیرا «بلغارستان» پس از استقلال، مدعی اراضی دیگری هم بود و «روسیه» نیز از «بلغارستان» حمایت میکرد.

 

 

زادروز نویسندة اعلامیة حقوق بشر

زادروز نویسندة اعلامیة حقوق بشر

۱۳مهر-۵ اکتبر۱۸۸۷زادروز نویسنده اعلامیه حقوق بشر

«رنه کاسین» حقوقدان فرانسوی که معتقد بود مشکل اصلی بشر نقض حقوق اولیه اوست، در سال ۱۹۶۸ برنده جایزه صلح «نوبل» شد، او خواستار ایجاد دادگاههای بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر شد تا تبعه هر کشور بتواند در امنیت کامل علیه دولتش دادخواست بدهد.

 

 

توفان دریایی در کلکته

توفان دریایی در کلکته

۱۳مهر- ۵ اکتبر۱۸۶۴توفان دریایی در کلکته

یک توفان عظیم دریایی در این روز شهر «کلکته هند» را ویران ساخت و خسارات بسیاری برجای گذاشت. در این حادثه ۶۰ هزار نفر کشته شدند.

 

 

 

آزادی مذهب در فرانسه

آزادی مذهب در فرانسه

۱۳مهر- ۵ اکتبر۱۷۹۳آزادی مذهب در فرانسه

در این روز انقلاب فرانسه «آزادی مذهب» را در این کشور اعلام داشت و انحصار مذهبی (کاتولیک) رسماً در فرانسه پایان یافت.

 

 

 

زادروز مؤلف دایره المعارف

زادروز مؤلف دایره المعارف

۱۳مهر- ۵ اکتبر ۱۷۱۳زادروز مؤلف دایره المعارف

«دیدرو» فیلسوف، نویسنده و روشنفکر فرانسوی دایره المعارف را برای گسترش آگاهیهای مردم تألیف کرد.او پیروزی انقلاب فرانسه را که آرزویش بود به چشم دید. «دیدرو» نقش فعالی در روشن کردن افکار عمومی فرانسویان داشت .