|درخاطره روزها۱۷مهر-۹اکتبر

 

«ارنستو چهگوارا» انقلابي بزرگ آمريكاي لاتين

«ارنستو چه گوارا» انقلابي بزرگ آمريكاي لاتين

۱۷مهر-۹اکتبر۱۹۶۷ترورچه‌گوارا

«ارنستو چه گوارا» انقلابي بزرگ آمريكاي لاتين، كه نقش برجسته يی در انقلاب «كوبا» داشت، پس از سرنگوني ديكتاتور «كوبا» روانه «بوليوی» شد تا به همراه انقلابيون عليه استبداد «بوليوی» بجنگد. او بعد از ۱۱ماه پايداری حماسی پرحادثه در جنگل‌های «بوليوی» مجروح، دستگير و دراين روز كشته شد.

 

 

زادروز خالق دون كيشوت

زادروز خالق دون كيشوت

۱۷مهر-۹اکتبر۱۵۴۷ زادروز خالق دون كيشوت

«میگل دو سروانتس ساودرا» نويسنده كتاب «دون كيشوت» در اين روز به دنيا آمد و ۶۹ سال عمر كرد. وي كه شاعر و نويسنده يی خوش ذوق بود، در جوانی در جنگ اسير و فروخته شد. همين اسارت و فقر او را تبديل به نويسنده يی خوب كرد.

 

 

پيروزي انقلاب دكتر سون

پيروزي انقلاب دكتر سون

۱۷مهر-۹اکتبر۱۹۱۱پيروزي انقلاب دكتر سون

در اين روز «انقلاب در چين» به نظام سلطنتي پايان داد. دكتر «سون يات سن» كه يک سوسيال دمکرات بود. عقايد و اصول «دكتر سون» در ۳ اصل: ناسيوناليسم، دمكراسی و تأمين معاش و رفاه برای همه خلاصه مي‌شود.

 

 

ترور پادشاه يوگوسلاوي

ترور پادشاه يوگوسلاوي

۱۷مهر-۹اکتبر۱۹۳۴ترور پادشاه يوگوسلاوي

در اين روز پادشاه «يوگسلاوی» به دست يك ناسيوناليست «كروات» ترور شد و «پتر» پسر ۱۰ ساله‌اش را به‌جايش نهادند! اين قتل باعث سوء ظن «صربها» نسبت به ساير مليت‌های کنفدراسيون «يوگسلاوی» و نيز دشمنی با مجارها و ايتاليايی‌ها شد که در طول زمان گسترش يافت.

 

 

محبوبيت ادبي آپولوس

محبوبيت ادبي آپولوس

۱۷مهر-۹اکتبر«۱۷۵میلادی» محبوبيت ادبي آپولوس

در ادبيات غرب، اكتبر سال ۱۷۵ ميلادي، ماهي است كه در آن، داستان «خر طلايي» نوشته آپوليوس در امپراتوري روم به محبوبيت رسيده بود و جمعا ۱۱۹ رونويس بردار آن را رونويسي مي كردند. آپوليوس در اين داستان، اوضاع زمان خود و افكار فلسفي و نظرات اصلاحي‌اش را بيان مي‌دارد.