رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در قزوین اعدام  کرد

اعدام یک زندانی در قزوین

 رژیم ضدبشری آخوندی روز یکشنبه 16 مهر و در استانه روز جهانی مبارزه با اعدام یک زندانی را در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. وی  رضا نعلبندی نام داشت..

خاطر نشان می شود دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه 31 شهریور 96  طی اطلاعیه یی درباره گسترش اعدامها عموم مراجع و ارگانهای بین‌المللی حقوق‌بشر

را به محکومیت قاطع رژیم آخوندی به‌خاطر اعدامهای جنایتکارانه فرا‌خواند

و از جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا خواست رژیم آخوندی را به‌خاطر اعمال مجازاتهای سبعانه مورد تحریم قرار دهند.

رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در قزوین اعدام کرد