تظاهرات بیش از دو هزار نفر از غارت شدگان در اهواز و تجمع غارت شدگان در ایلام

تظاهرات در اهواز

از عصر  روز چهارشنبه 19 مهر  بیش از دو هزار نفر از غارت شدگان  خشمگين اهوازي خيابانهاي اطراف استانداري رژیم در این شهر را پر كرده و به تظاهرات عليه رژيم آخوندی پرداختند. تظاهر كنندگان شعار می دادند:

می جنگیم می میریم، ذلت نمی‌پذیریم

ما بچه های جنگیم؛ می جنگیم، می‌جنگیم

نصر من الله و فتح قريب مرگ براين دولت مردم فریب

هرچه مي خواد بشه بشه، پولمو پس مي گيرم

دستهاي پشت پرده پولهاي ما را چه كرده

تجمع غارت شدگان در خيابانها باعث ايجاد ترافيك سنگين و دهها كيلومتري شد.

 تجمع در ایلام

بنا به خبر دیگری  روز چهار‌شنبه ۱۹مهر  غارت شدگان مؤسسه آرمان در ایلام در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان توسط سپاه پاسداران از طریق مؤسسه پوششی آرمان-البرز ایرانیان- مقابل بانک تجارت تجمع برگزار کردند