اد رویس: رژیم ایران تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا است

تهدید علیه امنیت ملی

اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۱۹  مهر در جلسه ای که  در این کمیته برگزار شد، رژیم  ایران را تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا و امنیت همپیمانان آن کشور در منطقه دانست و گفت: « در عراق و سوریه، سپاه پاسداران از جنگ با داعش استفاده کرده و با کمک شبه نظامیان  و اقدامات ظالمانه، بر مناطق زیادی از این کشور تسلط یافته است.

اد رویس: رژیم ایران تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا است