اعتراضات اقشار مختلف مردم علیه مشکلات معیشتی

مشکلات معیشتی وحرکتهای اعتراضی مردم

کارگران معدن زغال‌سنگ آق دربند سرخس روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 12ماه حقوق عقب‌افتاده و مشکلات بیمه در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند

جمعی از مربیان پیش دبستانی شاوور در استان خوزستان نیز روز چهارشنبه۱۹ مهر با تجمع در مقابل ساختمان آموزش و پرورش رژیم در این شهرستان خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود شدند.

روز چهار‌شنبه هم‌چنین آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در خوزستان در اعتراض به وضعیت اقتصادی خود در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش رژیم در اهواز تجمع کردند.

هم‌چنین جمعی از جوانان افرینه از توابع شهرستان پل‌دختر در استان لرستان نسبت به کمبود سالن ورزش در این شهرستان مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و سپس دست به راهپیمایی زدند. جوانان معترض خواهان احداث سالن ورزشی شدند.

بنا‌به خبر دیگری غارت‌شدگان استان خوزستان برای امروز پنجشنبه به تظاهرات فراخوان دادند

در این فراخوان آمده است: … از این لحظه به بعد آتش به اختیاریم. تجمع کفن پوشان غارت شده آرمان وحدت روز پنجشنبه ساعت 5 عصر از سراسر کشور حضور پیدا خواهیم کرد. اهواز، شوشتر، بهبهان، ماهشهر و سایر شهرها

مکان: اهواز سه راه تپه، جاده خروجی شهر

اعتراضات اقشار مختلف مردم علیه مشکلات معیشتی