الیوت انگل: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم است

الیوت انگل: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم است

الیوت انگل نماینده دموکرات و عضو بلندپایه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا عصر روز چهارشنبه 19مهر در جلسه این کمیته ضمن تأکید بر این‌که باید در توافق برجام باقی ماند گفت:‌

«ما رژیم ایران را بزرگترین حامی تروریسم می‌دانیم،

رژیمی که موشکهای غیرقانونی و خطرناک بالستیک تولید می‌کند و سلاحهای زیادی در اختیار دولت خونخوار بشار اسد قرار می‌دهد.

رژیم ایران هم‌چنین با مردم خود بدرفتاری کرده و به طرز غیرقانونی شهروندان آمریکایی را زندانی کرده است».

الیوت انگل: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم است