مانور مشترک نیروی زمینی عربستان سعودی و پاکستان

 

اهداف این مانور مشترک، تحکیم روابط و مبادله تجربیات نظامی است.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی 19مهر 96 خبر داد. قرار است طی روزهای آینده نیروی زمینی سعودی در مانور مشترک نظامی “صمصام6 در کنار نیروی زمینی پاکستان شرکت نماید.

این مانور در چارچوب مانورهای نظامی صورت می‌گیرد که استحکام روابط مشترک میان دو کشور برادر را در زمینه‌های مختلف منعکس می‌کند.
در این مانور مشترک تعدادی از افسران و سربازان در زمینه شیوه‌های جنگهای مدرن در محیطهای مختلف شرکت می‌کنند. از مهمترین اهداف این مانور مشترک، تحکیم روابط و مبادله تجربیات نظامی میان دو کشور و بالا بردن آمادگیهای جنگی نیروهای زمینی سعودی و پاکستانی است

مانور مشترک نیروی زمینی عربستان سعودی و پاکستان