ترانه« مالباخته »- روزبه

اندازه متن
Aa Aa

سرخط ۲۴ مهر ۱۳۹۶- ترانه« مالباخته» – روزبه

تقدیم به زنان و مردان شجاعی که برای احقاق حقوقشان به خیابانها آمدند و علیه رژیم غارتگر آخوندی تظاهرات کردند.