در خاطره روزها ۲۶‌مهر-۱۸‌اکتبر

 

اوگوستو پينوشه

اوگوستو پينوشه

۲۶مهر-۱۸‌اکتبر۱۹۹۸ بازداشت ديكتاتور شيلي

سرانجام به درخواست قاضي يك دادگاه اسپانيا «اگوستو پينوشه» ديكتاتور سابق شيلي در ۸۲ سالگي در لندن بازداشت خانگي شد. وي متهم به انجام كودتا به خواست و كمك بيگانه بر ضد دولت مردمي «سالوادور آلنده»، ايجاد اختناق، حكومت غيرقانوني با اعمال رعب و وحشت، قتل ۳ هزار و ۱۹۷ تن و ناپديد شدن يك هزار و صد و دو تن ديگر بود.

 

 

نخستين سفينه به زهره رسيد

نخستين سفينه به زهره رسيد

۲۶مهر-۱۸‌اکتبر۱۹۶۷ نخستين سفينه به زهره رسيد

در اين روز سفينة شوروي «ونرا ـ ۴» به سياره زهره رسيد و نخستين دستگاه ساخت بشر شد كه توانست از نزديك، از اين ستاره مظهر زيبايي به زمين اطلاعات مخابره كند. «زهره» يا «ناهيد» يا «ونوس» دومين سياره منظومه شمسي است  كه جرم و اندازة آن تقربياً شبيه زمين است  و پس از ماه، درخشان‌ترين جرم آسماني است.

 

 

توماس آلوا اديسون

توماس آلوا اديسون

۲۶مهر-۱۸‌اکتبر۱۹۳۱ درگذشت اديسون

«توماس آلوا اديسون» نابغه و مخترع بزرگ، در سن ۸۴ سالگي درگذشت. او كه ابتدا خبرنگار و ناشر روزنامه بود، با آگاهي از اختراع «تلگراف» تمامي كوشش خود را صرف تفكر و اختراع نمود و موفق شد تا پايان عمر ۲۵۰۰ اختراع به ثبت برساند.

او ضمن خلاقيت و پشتكاري بي‌نظير، توانست با اختراع لامپ، جهاني را از تيرگي نجات دهد. بيشتر اختراعات او حاصل تكميل ايده هاي ديگران و كار دسته جمعي افرادي بود كه تحت نظارت او تحقيق و آزمايش مي‌كردند.

 

جنگ اول بالكان

جنگ اول بالكان

۲۶مهر-۱۸‌اکتبر۱۹۱۲ جنگ اول بالكان

در اين روز جنگ اول «بالكان» آغاز شد. در اين جنگ «صربستان» شكست خورد اما سال بعد توانست بر متحد سابق خود «بلغارستان» پيروز شود و قدرت خود را بر تمامي منطقة بالكان مستقر سازد. يك سال بعد، يك جوان صرب وليعهد «اتريش» را در «صربستان» ترور كرد و بهانة جنگ جهاني اول و اشغال مجدد صربستان فراهم شد.

 

 

رژه بزرگ ارتش آزاديبخش

رژه بزرگ ارتش آزاديبخش

۲۶مهر۱۳۷۰- رژه بزرگ ارتش آزاديبخش

در حالي كه رژيم آخوندي خبر از انهدام كامل «مجاهدين» و «ارتش آزاديبخش» مي‌داد، يگان‌هاي نمونة «ارتش آزاديبخش»  رژة بزرگي را در برابر «فرماندة كل ارتش آزادي» برگزار كردند. اين رژه بيش از ۵ ساعت به‌طول انجاميد.