زمین لرزه 5 و دو دهم ریشتری شهرستان انار در استان کرمان را لرزاند

ساعت 18 و 7 دقیقه عصر روز چهارشنبه 26 مهر زمین لرزه یی به قدرت پنج و دو دهم درجه  در مقیاس ریشتر

حوالی شهرستان«انار» در استان کرمان را لرزاند.

از خسارات این زمین لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست، گزارشی منتشر نشده است.

زمین لرزه 5 و دو دهم ریشتری شهرستان انار در استان کرمان را لرزاند

اجتماعی و اقتصادی |